Inkinen 2006

Inkinen T. 2006. Merenkulun logistiikan tutkimus Suomessa. Turun yliopisto Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus.