SPORT

esittely
»
hallinnointi
»
julkaisut
»
seminaarit
»
yhteystiedot
»
uutiset
»

Intra »


  SPORT- St. Petersburg Oil Recovery Training Center

SPORT -hankkeessa suunnitellaan suomalais-venäläisenä yhteistyönä Pietariin öljyntorjunnan osaamis- ja koulutuskeskus.

Hankkeen jälkeen Pietarin kaupunki aikoo rakentaa keskuksen sitä varten osoittamalleen tontille hankkeessa tehtävän suunnittelutyön valmistuttua.

Suomalaiset asiantuntijat Suomen ympäristökeskuksesta ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta ovat mukana tutkimuskeskus Merikotkan johtamassa hankkeessa, jossa tehdään toiminta- ja koulutussuunnitelmat keskukselle yhdessä venäläisten partnereiden kanssa.

Hankkeen partnereina ovat Kotkan kaupunki, Merikotka-tutkimuskeskus, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristökeskus Pietarin kaupunki ja Makarovin Meriakatemia Pietarissa.

SPORT-hanke on Kotkan ja Pietarin kaupunkien ja EU:n Kaakkois-Suomi - Venäjä Naapuruusohjelman rahoittama 1,5-vuotinen hanke, joka on alkanut maaliskuussa 2008. Hanke päättyy syyskuussa 2009.

Hankkeen alkuvaiheessa tehdään toteuttamissuunnitelma (feasibility study), jonka keskeisiä aiheita ovat keskuksen rakennuttamista varten tarvittavat suunnitelmat, sisältäen suomalaisten asiantuntijoiden avulla laadittavat arviot keskuksen tiloista, laitteista ja koulutus- sekä tutkimusvälineistä. Suuri painoarvo selvitystyössä on luoda sellaisia kurssikokonaisuuksia, jotka tulisivat vastaamaan paremmin Venäjän öljyntorjuntatarpeita globaalisti, ja erityisesti öljyntorjunnan osaamisen kehittämistä Itäisen Suomenlahden alueella.

Hankkeen toteuttamissuunnitelma on pian valmistumassa ja sen jälkeen päästään hankkeessa keskuksen rakennuttamisen suunnitteluun tähtäävään tarjouskilpailuun.