As. Oy Merikotka

Anna Kiiski, toiminnanjohtaja
Meriturvallisuuden ja – liikenteen tutkimuskeskus Merikotka

Toimistolle tuli eräänä päivänä postia, jonka osoitekentässä luki As. Oy Merikotka. Jäin miettimään kertooko tämä jotain Merikotkan, siis Merikotka-tutkimuskeskuksen tunnettuudesta. Ehkä ei, mutta tunnettuuttamme Kotkassa, Kymenlaaksossa, Suomessa, Euroopassa tai maailmalla on silti syytä pohtia.

Tarkoittamani Merikotka on siis tutkimuskeskus, ei asunto-osakeyhtiö. Merikotka-tutkimuskeskuksen monitieteinen tutkimus kohdistuu merenkulun turvallisuuteen, meriympäristöön ja merilogistiikkaan erityisesti Suomenlahden ja laajemmin myös Itämeren luonnonolosuhteissa. On todettu, että toista vastaavaa tahoa, joka yhdistää merenkulun alan insinööritieteet, luonnontieteet ja soveltavan tutkimuksen, ei ole. Merikotka on siis globaalistikin uniikki tutkimuskeskus.

Emeritusprofessori Petri Varsta totesi Merikotkan tulevaisuutta luotaavassa selvityksessään, että Merikotkassa tehty yhteistyö on merkittävästi nostanut merenkulkualan tieteellisen tutkimuksen tasoa ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Merikotkan osaaminen rakentuu Suomen johtavien yliopistojen, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Turun yliopiston ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun varaan. Nämä oppilaitokset ovat tehneet lähes kymmenen vuotta meriturvallisuuden ja -liikenteen alan tutkimusyhteistyötä Merikotka-tutkimuskeskuksen puitteissa. Tehty yhteistyö kantaa jo hedelmää ja voimme puhua viralliset määritelmät täyttävästä poikkitieteellisestä tutkimusyhteistyöstä.

Olemme juuri päivittämässä Merikotkan strategiaa. Pohdimme siis sitä mitä haluamme olla ja mihin suuntaan haluamme mennä joidenkin vuosien aikaviiveellä. Yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi keskusteluissamme on noussut tunnettuuden lisääminen siten, että Merikotka tunnetaan ja sen erityisyys tunnistetaan sekä Kotkassa että maailmalla. Tunnettuuden lisääminen vaatii lisää pitkäjänteistä työtä niin viestinnän ja tapahtumien kuin tieteen tekemisenkin saralla. Yhteinen näkemys kuitenkin on, että Merikotka haluaa vielä enemmän näkyä, kuulua ja vaikuttaa, olla johtava, arvostetuin, luotetuin ja kiinnostavin. Me haluamme tehdä Kotkaa tunnetuksi paitsi satamistaan, myös johtavasta merenkulkualan tutkimus- ja kehitystoiminnastaan. Me haluamme olla se, jolta aina kysytään kun merenkulkualaan liittyviä kysymyksiä nousee valtakunnan keskusteluun. Menestymisemme edellytyksenä on, että teemme itsemme näkyvämmäksi myös globaaleja ongelmia ratkaistaessa. Myönnän, että tavoite on korkealla, mutta niin sen pitääkin olla. Uutta kasvua ja vahvempaa tulosta ei voi tehdä, jos rima on asetettu liian alas. Vain askel oman tutun mukavuusalueen ulkopuolelle mahdollistaa uuden oppimisen ja kehittymisen, joka onnistuessaan johtaa menestykseen. Tämä tavoite vaatii kaikilta meiltä merikotkalaisilta yhteistä, sitkeää ponnistelua.

Ainekset menestykseen ovat olemassa. Merikotkan tutkimusyhteistyö on saanut kansainvälistä tunnettuutta ja poikinut jopa kansainvälisesti tunnustetun huippututkimusyksikön, jota Aalto-yliopiston professori Pentti Kujala vetää. Merikotkan kaikki professorit osallistuvat aktiivisesti kansainvälisen tiedeyhteisön toimintaan ja tieteellisten julkaisujen määrä on henkilöstömäärään suhteutettuna korkea. Myös ammattikorkeakoulun merenkulun ryhmässä tuotettu työ soveltaa tiedettä laadukkaasti käytäntöön ja vahvistaa siten alueellista vaikuttavuutta. Vastaavasti kääntäen, Merikotka hyödyntää kymenlaaksolaista osaamista ja voi sitä kautta olla mukana tuottamassa joitain aivan uutta.

Ensi vuonna Merikotkassa vietetään 10-vuotisjuhlaa. Juhlahumun jälkeen katseet on käännettävä kohti asetettuja tavoitteita ja kova työ niiden saavuttamiseksi jatkuu. Kun tavoitteet on saavutettu, niin emme enää vastaanota postia nimellä As.Oy Merikotka. Ehkä se voi jopa toimia yhtenä mittarina onnistumiselle!