2008

Other publications

Kuronen J., Helminen R., Lehikoinen A. & Tapaninen U. 2008. Maritime Transportation in the Gulf of Finland in 2007 and in 2015. Turun yliopisto Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus.