2009

Scientific publications

Hänninen M. & Kujala P. 2009. The Effects of Causation Probability on the Ship Collision Statistics in the Gulf of Finland. 8th Int. Navigational Symposium on Marine Navigation and Safety of sea transportation, TRANS-NAV 2009. Gdynia, 17-19 June 2009, 1-6.

Other publications

Gubanova E. 2009. Autojen ja komponenttien kuljetukset. Katsaus: Autojen ja komponenttien kuljetukset Venäjälle. Auto- ja kokoonpanotehtaat Pietarissa ja Leningradin alueella. Turun yliopisto Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus.

Javanainen T. 2009. Paperirullien vahingoittumisriskit satamatoiminnoissa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma.

Koivistoinen A. 2009. Turvallisuusjohtamisjärjestelmien toteutus satamissa ja niissä toimivissa yrityksissä. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Logistiikan koulutusohjelma / merikuljetukset ja satamaoperaatiot.

Kuikka S., Helle I. & Ihaksi T. 2009. First Things First. ICES Insight, September 2009, pp. 18-23.

Kunttu T. 2009. Turvallisuusjohtamisjärjestelmien vertailu – Tutkimusraportti. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Merenkulku ja logistiikka.

Kuronen J. & Tapaninen U. 2009. Maritime safety in the Gulf of Finland – Review on policy instruments. Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja, A49.

Kuronen J., Lehikoinen A. & Tapaninen U. 2009. Maritime transportation in the Gulf of Finland in 2007 and three alternative scenarios for 2015. University of Turku Centre for Maritime Studies. IAME2009 conference, “Understanding Shipping Markets”, Copenhagen the 24th – 26th of June 2009 (oral presentation, unpublished).

Lappalainen J. & Tapaninen U. 2009. Maritime personnel’s safety attitudes.  University of TurkuCentre for Maritime Studies.

Lumijärvi T. 2009. Traffic flows in Finnish Gulf of Finland ports. The Centre for Maritime Studies, University of Turku.

Pitkä M. 2009. Sataman tehokkuuden osatekijät – tarkastelussa lastauksen ja purun automatisointi. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Logistiikan koulutusohjelma/Merikuljetukset ja satamaoperaatiot.