2010

Scientific publications

Kokkonen T., Ihaksi T., Jolma A. & Kuikka S. 2010. Environmental Modelling & Software 25: 248-257.

Kuronen J. & Tapaninen U. 2010. Evaluation of Maritime Safety Policy Instruments. WMU Journal of Maritime Affairs 9 (1) 45-61.

Other publications

Dufva H. & Pekkola J. 2010: Turvallisuusjohtaminen moniammatillisissa viranomaisverkostoissa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Tutkimuksia ja Raportteja. Nro 61, 2010, 81 s.

Hänninen M. & Ylitalo J. 2010. Estimating ship-ship collision probability in the Gulf of Finland. 5th International Conference on Collision and Grounding of Ships, June 14th – 16th 2010 Espoo, Finland. Aalto University School of Science and Technology, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Applied Mechanics, Series AM, Espoo 2010. pp. 250-255.

Kämärä A. 2010: Russian port and railway sectors – Development in 2008–2009. University of Turku, Centre for Maritime Studies.

Koskinen P., Rautiainen P. & Rinta-Keturi I 2010: Satamayhteison informaatiokeskus ja sen rajapinnat. Mobiilisatama (MOPO) -hanke. Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja, B 179.

Kuronen J. 2010. Fundamental changes are needed in the governance of maritime safety. Baltic Rim Econimies 2/2010, s. 5.

Kuronen J. & Tapaninen U. 2010. The effectiveness of maritime safety policy system in prevention of groundings, collisions and other maritime incidents. 5th International Conference on Collision and Grounding of Ships, June 14th – 16th 2010 Espoo, Finland. Aalto University School of Science and Technology, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Applied Mechanics, Series AM, Espoo 2010. pp. 256-263.

Lehikoinen A. 2010. SAFGOF a cross-disciplinary modelling approach to minimizing the ecological risks of maritime oil transportation in the Gulf of Finland. 5th International Conference on Collision and Grounding of Ships, June 14th – 16th 2010 Espoo, Finland. Aalto University School of Science and Technology, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Applied Mechanics, Series AM, Espoo 2010. pp. 244-249.

Lehto U. 2010: Sataman terminaalialueen ohjaus sisäisillä tieväylillä ja tullin paikoitusalueella. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Tuotantotalous/Kansainvälinen logistiikka, Opinnäytetyö. 28 s. + liit.

Luhtala H. 2010. Maritime transport of chemicals in the Baltic Sea. Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, 48 s.

Luoma E. 2010. Suomen öljyntorjunta-alusten keruutehokkuuden mallintaminen Suomenlahdella. Turun yliopisto, Maantieteen laitos, Pro gradu -tutkielma, 77 s. + 5 liit.