2013

Scientific publications

Häkkinen J. & Posti A. 2013. Overview of Maritime Accidents Involving Chemicals worldwide and in the Baltic Sea.   In Weintrit, A. & Neumann, T. (Eds.). Maritime Transport & Shipping – Marine Navigation and Safety at Sea Transportation. CRC Press, Taylor & Frances Group.

Honkanen M, Häkkinen J & Posti A 2013. Assessment of the chemical concentrations and the environmental risk of tank cleaning effluents in the Baltic Sea. WMU Journal of Maritime Affairs (Online first). DOI 10.1007/s13437-013-0042-9.

Lappalainen J., Kunnaala V. & Tapaninen U. 2013. Present pilotage practices in Finland. WMU Journal of Maritime Affairs, December 2013. DOI 10.0007/S13437-013-0055-4

Lehikoinen A., Luoma  E., Mäntyniemi S. & Jolma  A. 2013. Optimizing the Recovery Efficiency of Finnish Oil Combating Vessels in the Gulf of Finland Using Bayesian Networks. Environmental Science & Technology, 2013, 47 (4) pp 1792–1799.

Mazaheri A., Montewka J. & Kujala P. 2013. Modeling the risk of ship grounding-a literature review from a risk management perspective. WMU Journal of Maritime Affairs, December 2013. DOI 10.0007/S13437-013-0056-3.

Montewka J., Weckström M. & Kujala P. 2013. A probabilistic model estimating oil spill clean-up costs – A case study for the Gulf of Finland. Marine Pollution Bulletin, 76, pp.61-71.

Ståhlberg K., Goerlandt F., Ehlers S. & Kujala P. 2013. Impact scenario models for probabilistic risk-based design for ship-ship collision. Marine Structures 33:238-264.

Other publications

Berg N., Storgård J. & Lappalainen J. 2013. The Impact of Ship Crews on Maritime Safety. Publications of the Centre for Maritime Studies University of Turku, A64. ERDF programme for Southern Finland. Competitive advantage by safety CAFE.

Häkkinen J. & Posti A. 2013. Tuontikonttien desinfiointi kaasuttamalla – terveysriski logistiikkaketjun työntekijöille. Publications from the Centre for Maritime Studies University of Turku, B 193.

Häkkinen J. & Posti A. 2013. Review of maritime and port-related HNS accidents. IAME 2013 Conference, July 3-5 Marseille.

Kunnaala V., Rasi M. & Storgård J. 2013. Corporate social responsibility and shipping. Views of Baltic Sea Shipping Companies on the Benefits of Responsibility. Publications of the Centre for Maritime Studies University of Turku, A70. ERDF programme for Southern Finland. Competitive advantage by safety CAFE.

Kunnaala V. & Viertola, J. 2013. Proceedings of the international scientific meeting for corporate social responsibility (CSR) in shipping. Publications of the Centre for Maritime Studies University of Turku, A71. ERDF programme for Southern Finland. Competitive advantage by safety CAFE.

Laurila-Pant M. 2013. Selvitys luontoarvon lainsäädännöllisestä asemasta alusöljyonnettomuuden jälkeen. Kalatalouden ja ympäristöriskien tutkimusryhmä (FEM), Ympäristötieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 39 s. OILRISK – Applications of ecological knowledge in managing oil spill risk.

Naski V. 2013. Management of Shipping. Publications from the Centre for Maritime Studies, University of Turku.

Seppänen J., Lappalainen J., Salokorpi M. & Leppälä T. 2013. Tärkeintä on turvallisuus. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja A 46, 86 p. ERDF programme Southern Finland. Competitive advantage by safety CAFE.

Seppänen J., Leppälä T., Lappalainen J. & Sinersaari A. 2013. New Approaches to Creating Safety Learning Material. IMSC 2013 Book of Proceedings, P. 340-346.

Venäläinen E. & Sonninen M. 2013. Suomen meri- ja järvipelastustehtävät: Karttoja ja analyyseja vuosien 2007-2012 tehtävistä. Aalto-yliopiston julkaisusarja. Unigrafia Oy, Helsinki, ISBN 978-952-60-5326-4, p. 439.