Kotkassa panostetaan Suomenlahden suojeluun

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anna Kiiski/Merikotka, Marja Puukka/Merikeskus Vellamo,
Sari Saukkonen/Maretarium

Julkaistu Kauppalehti/MediaPlanet Itämeri-liite 19.6.2014

Kotkassa järjestetään Suomenlahti-vuonna useita tapahtumia, joilla tuodaan esille terveen ja turvallisen Suomenlahden tärkeyttä. Akvaariotalo Maretarium ja Merikeskus Vellamo ovat koko sisällöllään sekä erillistapahtumillaan mukana teemavuodessa. Kotkan Meripäivillä heinäkuun lopussa Merikotka-tutkimuskeskus yhteistyökumppaneineen järjestää kansainvälisen meriturvallisuusseminaarin sekä pystyttää Kantasatamaan Suomenlahti-kylän, jossa pääsee tutustumaan mm. pinnanalaiseen maailmaan. Myös merentutkimusalus Aranda saapuu Meripäiville.

Maretarium

Akvaariotalo Maretarium kerää vierailijoiltaan Suomenlahti-sitoumuksia, joissa nämä lupaavat henkilökohtaisen panoksensa Suomenlahden tilan parantamiseksi. Ensimmäisenä sitoumuksensa teki ympäristöministeri Ville Niinistö avatessaan Maretariumissa Suomenlahti-vuoden kansalaistapahtumat helmikuussa: ”Omassa arjessani varjelen Itämerta syömällä kotimaista kestävien kantojen kalaa, ostamalla kestäviä tuotteita ja kasvattamalla lapsiani luonnonläheiseen elämäntapaan.”.

Suomenlahti-sitoumusten ideoija, Maretariumin toimitusjohtaja Sari Saukkonen korostaa yksilöratkaisujen merkitystä. ”Täällä Kotkassa me kaikki asumme Suomenlahden lähivaluma-alueella ja esimerkiksi sillä, laitammeko pihanurmikolle lannoitteita vai emme, voi olla merkitystä lähirantojemme kunnolle.” Ympäristöjärjestö WWF myönsi tämänvuotisen Panda-palkintonsa Maretariumille pitkään tehdystä hyvästä työstä kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi suomalaisista kalalajeista ja vesiluonnosta.

Merikotka-tutkimuskeskus

Kotkassa toimiva Merikotka on meriliikenteen, -turvallisuuden ja -ympäristön tutkimuskeskus, joka yhdistää johtavien suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten osaamista. Merikotkan erityispiirre ja merkittävä vahvuus on poikkitieteellinen tutkimus kaikkien mukana olevien toimijoiden kanssa. Tutkimuksien tavoitteina on parantaa meriliikenteen turvallisuutta, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä ja meriympäristön suojelun edellytyksiä Suomenlahden ja koko Itämeren alueella.

Merikotkan tutkimus on alansa huippua. Tästä osoituksena on Lloyd’s Register Foundationin rahoittama kansainvälinen Arctic Shipping and Operations -huippututkimusyksikkö, jota vetää Aalto-yliopiston professori Pentti Kujala. Hanketoiminnasta esimerkkinä on MIMIC -hanke, jossa pystyttiin kehittämään työkalu, jonka avulla voidaan ennakoida öljyonnettomuuden riskejä ja analysoida toimenpiteitä riskien hallintaan Suomenlahdella. Kustannustehokkain tapa vähentää onnettomuusriskiä on panostaa laivojen reittisuunnitteluun.

Merikeskus Vellamo

Vellamossa toimivat Suomen merimuseo ja Kymenlaakson museo haluavat luontoarvojen lisäksi kiinnittää huomiota meren pohjasta ja rannoilta löytyviin ainutlaatuisiin kulttuuriperintökohteisiin. Parhaimmillaan näiden kohteiden suojelu ja hyvinvointia lisäävä virkistyskäyttö kulkevat rinta rinnan ympäristönäkökulmien kanssa.

Suomenlahti-vuosi näkyy Vellamon näyttelyissä. ”Kannu ja kirkonkello – hylkytarinoita keskiajalta” kertoo keskiajan merenkulusta ja kaupankäynnistä Itämerellä hylkylöytöjen avulla. Pidä Saaristo Siistinä ry:n valokuvanäyttely ”Pohjakosketus” ottaa kantaa Suomenlahden roskaantumiseen. Lisäksi kesällä pääsee tutustumaan Luonnontieteellisen keskusmuseon ”Vampyyrin varjostamat – lepakoiden salainen maailma” -näyttelyyn, höyryjäänmurtaja Tarmoon ja mm. presidentillistä yhteysvenettä Kultaranta II:ta esittelevään ulkonäyttelyyn.