Merikotka »


KUMI

työpaketit
»
ajankohtaista
»
julkaisut
»
partnerit
»
yhteystiedot
»

Linkit »


  Extranet »


KUMI - Logistiikka- ja kuljetusalan tuotevahinkojen minimointi


KUMI - Logistiikka- ja kuljetusalan tuotevahinkojen minimointi
-väliseminaari järjestettiin 12.5.2011 Merikeskus Vellamossa.


» SeminaariesityksetKUMI-hankkeessa tutkitaan logistiikkatoiminnoissa tapahtuvia tuotevahinkoja ja toimintamalleja

KUMI-hankkeen tavoitteena on analysoida logistiikkatoiminnoissa tapahtuvia tuotevahinkoja ja toimintamalleja. Tilastollisten analyysien ja syvähaastattelujen avulla selvitetään syyt tuotevahinkoherkkyyteen sekä näistä nousevat kehitystarpeet.

Hankkeen myötä Suomen kuljetuskäytävän varmuus ja kilpailukyky paranevat. Jätteet, palautukset, turhat kuljetukset ja kustannukset minimoituvat. Kuljetusten laadun jatkokehitystoimet pystytään kohdistamaan tärkeimpiin kehityskohteisiin.

Hankkeen jälkeen syntyneet (raportit, julkaisut) materiaalit ovat koko logistiikkasektorin käytössä (MKK:n ja LOGYn jakamana) ja tuloksia esitellään laajasti hankkeen väli- ja loppuseminaareissa.

Projektin kokonaiskestoaika on 2 vuotta ja 4 kk aikavälillä 1.2.2010-30.6.2012. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta ja Tekesiltä, Kotkan, Rauman ja Naantalin kaupungilta sekä Satamaoperaattorit ry:ltä, Transpoint Oy Ab:ltä, Pohjolan vakuutus Oy:ltä ja Finnlines Oyj:ltä.


Lisätietoja:
tutkimusasiantuntija Pekka Sundberg, puh. 040 351 0507, pekka.sundberg(at)utu.fi
tutkimusasiantuntija Vappu Kunnaala, puh. 0400 280 918, vappu.kunnaala(at)utu.fi
professori Ulla Tapaninen, puh. 050 525 8131, ulla.tapaninen(at)utu.fi