Merikotka »


METKU

esittely
»
hallinnointi
»
uutiset
»
tiedotteet
»
seminaarit
»
julkaisut
»
yhteystiedot
»
lähetä palautetta
»

Linkit »


  Extranet »


  METKU - Merenkulun turvallisuuskulttuurin kehittäminen
"Merenkulun turvallisuuskulttuurin kehittäminen (METKU A30074) lopputulokset"

» 17.8.2010 YLE Uutiset 20:30, YLE areena TV-uutiset, aikaväli 7.35-9.50
» Uusi varoitusjärjestelmä vähentää meriliikenteen riskejä, YLE Uutiset kotimaa
» Turvallisuuskulttuurissa riittää merellä vielä kohennettavaa, Kymen Sanomat 18.8.2010
Kasvava laivaliikenne Suomen satamiin sekä raakaöljyn- ja vaarallisten aineiden kuljetukset Suomenlahdella aiheuttavat merkittävän riskin laajamittaiselle onnettomuudelle. Turvallisuuden parantamiseksi on otettu käyttöön alusten turvallista toimintaa sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskeva kansainvälinen turvallisuusjohtamissäännöstö. Turvallisuusjohtamissäännöstön (ISM-säännöstö) täydellinen nimi on: "International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention". Käytettyinä lyhenteinä esiintyvät ISM-koodi tai International Safety Management Code (ISM Code).

Kansainvälisten turvallista johtamista koskevien sääntöjen (ISM-säännöstö) tarkoituksena on taata turvallisuus merellä, estää henkilövahingot sekä torjua erityisesti meriympäristön ja omaisuuden vahingoittuminen. ISM-säännöstö edellyttää alusten turvalliseen käyttöön liittyviä johtamisjärjestelyjä ja turvallisuusjohtamisjärjestelmää (varustamon ja alusten itselleen laatima hätätilanne- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä). Yhteishanke "Merenkulun turvallisuuskulttuurin kehittäminen (METKU)" selvittää kokonaisvaltaisesti miten turvallisuusjohtamissäännöstö on vaikuttanut Suomenlahden meriliikenteen ja -elinkeinon turvallisuuden parantamiseen.

Merikotka-tutkimuskeskuksen vetämässä METKU-hankeessa ovat mukana Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu sekä Kymenlaakson- ja Turun ammattikorkeakoulut. METKU on osa Etelä-Suomen EAKR-ohjelmaa ja sen pääasiallinen rahoituslähde on Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto. Muita rahoittajia ovat Kotkan kaupunki, Etelä-Suomen maakuntien liittouma ja Merikotkan yritysryhmän yritykset.

» Lue lisää

Päivitetty: 27.7.2010 (JH)