Merikotka »


MOPO

työpaketit
»
ajankohtaista
»
julkaisut
»
seminaarit
»
partnerit
»
yhteystiedot
»

Linkit »


  Extranet »

    MOBIILISATAMA - Mobile Port - MOPO


Mobiilisatama kehittää uutta – lennonjohdon kaltainen informaatiokeskus tehostamaan sataman toimintaa

Mobiilisatama-hankkeessa luodaan uudenlainen (pilot) informaatiokeskus satamaan, joka jakaa tietoa satamatoimijoille. Informaatiokeskus toimii ikään kuin lennonjohtona sataman lastivirtojen suhteen ja se lisää tiedonkulkua sekä vähentää ruuhkautumista, virheitä, vahinkoja ja ympäristöhaittoja. Tavoitteena on lisätä liikenteen sujuvuutta ja sitä kautta vähentää onnettomuusriskejä, ruuhkautumista, päästöjä ja laatukustannuksia sekä nostaa palvelutasoa. Uudet toimintamallit ja tekniikat nostavat maakunnan kilpailukykyä myös kustannustehokkuuden kautta. Vastaavanlaista sataman informaatiokeskusta ei ole vielä käytössä Suomessa, mutta maailmalta löytyy erilaisia vastaavaan tarkoitukseen kehitettyjä ratkaisuja. Mobiilisatama-projektissa luotavan pilotin kohteena tulevat olemaan Kymenlaakson satamat.

Mobiilisatama-hankkeessa tarkastellaan ensimmäisen kerran toimintojen kokonaisuutta eri näkökulmista. Tiedonvaihto satamatoimijoiden kesken on erittäin tärkeää toiminnan tehokkuuden kannalta. Jokainen lukuisista sataman toimijoista toimii itsenäisesti ja vaihtaa tietoa toistensa kanssa tuntematta riittävästi partnereittensa toimintaa, tavoitteita tai haasteita.

Informaatiokeskus avustaa sataman toimijoita työssään ja lisäksi se on paikka, jossa häiriöistä voidaan ilmoittaa yleisesti kaikille. Käytännössä informaatiokeskusta olisi mahdollista käyttää myös rajajonotusjärjestelmänä, jolloin informaatiokeskuksesta olisi mahdollista ilmoittaa rajalle tiedot tulevasta liikenteestä ennakkoon.

Rahoittajina hankkeessa toimivat Euroopan aluekehitysrahasto ja Tekes sekä yrityksistä Cursor Oy, HaminaKotka Satama Oy (aiemmin Kotkan Satama Oy), KYMP Oy, SE Mäkinen Oy, Steveco Oy, Suomen 3C Oy, Oy TransPeltola Ltd ja VR-Yhtymä Oy. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 770 000 euroa.

Hanke on alkanut elokuussa 2009 ja tutkimusosuus päättyy vuoden 2011 lopussa. Hanke toteutetaan seuraavien organisaatioiden yhteistyönä: Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK), Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (KyAMK), Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kouvolan yksikkö ja Merikotka-tutkimuskeskus.

Lisätietoja:
tutkimusasiantuntija Antti Posti, puh. 040 485 5686, antti.posti(at)utu.fi
tutkimusasiantuntija Olli-Pekka Brunila, puh. 040 485 5710, olli-pekka.brunila(at)utu.fi
professori Ulla Tapaninen, puh. 050 525 8131, ulla.tapaninen(at)utu.fi

Mobiilisatama-hankkeen esite on ladattavissa tästä linkistäMobiilisatama-projektin tutkimusosapuolet

      
Mobiilisatama-projektin rahoittajat