Takaisin projektilistaukseen

Vähähiiliset satamatoiminnot

Julkaisut

Konferenssiartikkelit:

Developing classification framework for assessing ports’ environmental effectiveness. Brunila, O-P., Kunnaala-Hyrkki, V. & Inkinen, T.

Ecological maritime transportation. How can ports in the Baltic Sea adjust on the changing operational environment? Brunila, O-P., Kunnaala-Hyrkki, V., Hämäläinen, E.& Nygren, P.

Raportit:

Low-Carbon Port Operations: Final Report of the Section by the University of Turku, Brahea Centre, Centre for Maritime Studies
Authors: Kunnaala-Hyrkki, V., Brunila, O-P., Nygren, P., Yliskylä-Peuralahti, J., Ala-Rämi, K., Inkinen, T. & Hämäläinen, E.

Nestemäisen maakaasun päästöjen skenaariot ja mittaus merikuljetusketjussa – loppuraportti. Räisänen, P., Piispa, M & Nykänen, M.2017. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 234. ISBN 978-952-216-650-0 (pdf ). ISSN 1459-7764 (elektroninen).

Nesteytettyä maakaasua käyttävän meriliikenteen kasvihuonekaasujen päästölähteitä. Räisänen, P., Piispa, M. & Nykänen, M. 2016. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 234. ISBN 978-952-216-642-5 (pdf ). ISSN 1459-7764 (elektroninen).

Vähähiiliset satamatoiminnot