Uutiset

16.2.2018
DigiPort-hanke esitteli digitalisaation ja avoimen datan mahdollisuuksia Satamaliiton satamaturvallisuus- ja ympäristötyöryhmissä. Työryhmissä on edustettuina satamia eri puolilta Suomea. Digitalisaatio on läpileikkaava teema, jolla on potentiaalia vaikuttaa niin turvallisuus- kuin ympäristöasioihinkin.

14.2.2018
DigiPort-tutkija Janne Saarikoski esittelyssä Fintrip-sivustolla: ”Tulevaisuuden liikenteen visioissa ei saa unohtaa inhimillisiä tekijöitä”

30.1.2018
Satamaliitto: ”Satamat aktivoituivat liikenteen digitalisaation mahdollisuuksiin”.

24.1.2018
Turun Satama: ”DigiPort-hanke järjestää seminaarin ja digitalisaatiotyöpajan Turussa maaliskuussa”

17.1.2018
HaminaKotkan Satama: ”DigiPort-hankkeen seminaari- ja työpajatilaisuus Kotkassa 13.3.2018”.

12.1.2018
DigiPort-hanke järjestää 13.3. Kotkassa ja 15.3. Turussa avoimen datan seminaarin ja digitalisaatiotyöpajan: ”Mikä tökkii satamassa? Auttaisiko digi ja data?”.

9.1.2018
Hankkeen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisessä kokouksessaan Suomen Satamaliitto ry:n tiloihin Helsinkiin. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Satamaliiton apulaisjohtaja Kirsti Tarnanen-Sariola. Hänen johdollaan saman pöydän ääressä pääsivät keskustelemaan niin hanketoteuttajat, kuin satamien ja Liikenneviraston edustajatkin. Keskusteluissa kävi ilmi, että hankkeella on merkittävät vaikuttamismahdollisuudet satamien kohtaamiin toiminnallisiin haasteisiin muuttuvassa liikennejärjestelmäympäristössä.

27.11.2017
Turun Satama mukana DigiPort-hankkeessa
”Turun Satama on mukana Digiport-hankkeessa, jonka tavoitteena on uudistaa digitalisaation ja avoimen tiedon avulla satamien liiketoimintamahdollisuuksia ja etsiä satamille uusia keinoja hyödyntää digitalisaation murrosta liiketoiminnassaan.”

14.11.2017
DigiPort-hanke aloitti työn satamien ja liikenneviranomaisten yhteistyön tiivistämiseksi. Hanketoteuttajat tapasivat Liikenneviraston avoimen liikennedatan ja meriliikennetilastoinnin edustajia. Tapaaminen liittyy työpakettiin ”viranomaisyhteistyön tiivistäminen”. Keskusteluissa käytiin läpi muun muassa Liikenneviraston digitalisaatiohankkeen sisältöä, Liikenneviraston avoimia tietoaineistoja ja referenssejä avoimen datan hyödyntämiskohteista sekä pohdittiin satamien digitalisoitumista Liikenneviraston näkökulmasta. Liikennevirasto jatkaa tiivistä yhteistyötä DigiPort-hankkeen kanssa.

6.11.2017
HaminaKotkan satama: Digitaalisuudesta lisäpotkua satamaan
”HaminaKotkan satama on mukana hankkeessa, jossa haetaan satamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tehokkuutta käyttämällä hyväksi digitaalisuutta ja avointa tietoa.”

4.11.2017
Kymen Sanomat 4.11.2017:
”HaminaKotkan satama mukana muutoksessa.”

1.10.2017
DigiPort-projektitutkijana Merikotkassa aloitti 1.10.2017 DI, KTM, liikenneopettaja Janne Saarikoski. Hän on aiemmin työskennellyt tieliikennejärjestelmän tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä. Janne on mm. toiminut pitkään kuljettajakoulutuksen parissa sekä kevyissä että raskaissa ajo-oikeusluokissa ja työstänyt moottoripyöräilyn tulevaisuutta sekä tieliikennejärjestelmän älyllistymistä käsittelevää väitöskirjaa. Hänellä on koulutusta ja kokemusta myös kaupalliselta alalta sekä pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisestä. Liikennejärjestelmän ja logistiikan digitalisaatiossa häntä kiinnostaa erityisesti älyllistymisen käytännön sovellettavuus liiketoiminnassa sekä turvallisuus- ja ympäristövaikutukset.