Uutiset

27.11.2017
Turun Satama mukana DigiPort-hankkeessa
”Turun Satama on mukana Digiport-hankkeessa, jonka tavoitteena on uudistaa digitalisaation ja avoimen tiedon avulla satamien liiketoimintamahdollisuuksia ja etsiä satamille uusia keinoja hyödyntää digitalisaation murrosta liiketoiminnassaan.”

14.11.2017
DigiPort-hanke aloitti työn satamien ja liikenneviranomaisten yhteistyön tiivistämiseksi. Hanketoteuttajat tapasivat Liikenneviraston avoimen liikennedatan ja meriliikennetilastoinnin edustajia. Tapaaminen liittyy työpakettiin TP6 – Viranomaisyhteistyön tiivistäminen. Keskusteluissa käytiin läpi muun muassa Liikenneviraston digitalisaatiohankkeen sisältöjä, avointa DigiTraffic-tietoa, referenssejä avoimen datan hyödyntämisestä ja pohdittiin satamien digitalisoitumisen tarpeita Liikenneviraston näkökulmasta. Liikennevirasto jatkaa tiivistä yhteistyötä DigiPort-hankkeen kanssa.

6.11.2017
HaminaKotkan satama: Digitaalisuudesta lisäpotkua satamaan
”HaminaKotkan satama on mukana hankkeessa, jossa haetaan satamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tehokkuutta käyttämällä hyväksi digitaalisuutta ja avointa tietoa.”

4.11.2017
Kymen Sanomat 4.11.2017:
”HaminaKotkan satama mukana muutoksessa.”

1.10.2017
DigiPort-projektitutkijana Merikotkassa aloitti 1.10.2017 DI, KTM, liikenneopettaja Janne Saarikoski. Hän on aiemmin työskennellyt tieliikennejärjestelmän tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä. Janne on mm. toiminut pitkään kuljettajakoulutuksen parissa sekä kevyissä että raskaissa ajo-oikeusluokissa ja työstänyt moottoripyöräilyn tulevaisuutta sekä tieliikennejärjestelmän älyllistymistä käsittelevää väitöskirjaa. Hänellä on koulutusta ja kokemusta myös kaupalliselta alalta sekä pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisestä. Liikennejärjestelmän ja logistiikan digitalisaatiossa häntä kiinnostaa erityisesti älyllistymisen käytännön sovellettavuus liiketoiminnassa sekä turvallisuus- ja ympäristövaikutukset.