Uutiset

19.6.2018
Centrum Balticum -blogi: ”Avoin data satamissa – pakko vai mahdollisuus”

4.6.2018
DigiPort-hanke piti kokousesitelmän Saksalais-suomalaisen kauppakamarin 40-vuotisjuhlallisuuksiin liittyvässä Logistik 4.0 -asiantuntijaseminaarissa Lyypekissä. Keskeisenä teemana nousi esiin, että satamien digitalisointi edellyttää sekä yhteistyötä että investointeja. Tulevaisuuden satamat ovat avoimempia ja läpinäkyvämpiä kuin tällä hetkellä ja avoimen datan sovellukset kehittyvät ”hyvä tietää” -tasolta oleelliseksi tiedoksi. Tulevaisuudessa on mahdollista, että satamissa on paikallista vain infra, mutta tekoäly on globaalia. Kauppakamarin twiitti seminaarista.

14.5.2018
DigiPort-hankkeen kuulumisia Steveco Oy:n Satama-lehdessä 1/2018 sivulla 16: ”Riskitön tieto jakoon”.

7.5.2018
DigiPort-hanke piti esitelmän Suomen Satamaliiton Satamajohdon kokouksessa. Satamien johtajat saivat kuulla hankkeen viimeisimpiä kuulumisia. Samalla esiteltiin hankkeessa laadittua satamien digitalisaation tutkimuksen viitekehystä. Esillä oli myös tuoreita tutkimustuloksia tulevaisuuden nopeimmin kehittyvistä teknologioista sekä niiden mahdollisista vaikutuksista merikuljetuksiin ja satama-alaan. Tutustu Satamaliittoon liiton verkkosivuilla.

12.4.2018
DigiPort-hanke piti esitelmän Suomen Laivameklariliiton vuosikokouksessa. Laivameklariliitto terävöittää rooliaan alan vaikuttajana: liiton toimintaan on lisätty resursseja ja liitto on saanut muun muassa ensimmäisen päätoimisen toiminnanjohtajan, Sari Turkkilan. Lisätietoa Shipbrokers Finlandin verkkosivuilla.

6.4.2018
ECOPRODIGI-hanke: ”DigiPort tarjoaa katsauksen hitaasti, mutta varmasti digitalisoituvaan satamaan”

23.3.2018
Turun Yliopisto: ”Digitalisaatiosta hyötyjä satamien liiketoimintaan”

16.3.2018
DigiPort-hanke järjesti kaksi seminaari- ja työpajatilaisuutta, yhden Kotkassa Mussalon satamassa ja toisen Turussa Auriga Business Centerissä. ”Mikä satamassa tökkii? Auttaisiko digi ja data?” -tilaisuudet herättivät suurta kiinnostusta koko satamayhteisössä ja osallistujia oli lähes kaikista Suomen suurimmista satamista. Satamanpitäjien edustajien lisäksi paikalla oli satamassa toimivien ja satamasidonnaisten organisaatioiden edustajia. Satamien digitalisaatio koetaan juuri nyt erittäin ajankohtaiseksi ja kiinnostavaksi teemaksi.

Työpajaosiossa saatiin kuulla, millaisiin toiminnallisiin ongelmiin osallistujat ovat satamassa törmänneet. Samalla syntyi pohdintaa, voisiko niitä ratkaista digitalisaation keinoin. Tilaisuuden toinen kokonaisuus käsitteli avoimen datan mahdollisuuksia satamatoimintojen tehostajana ja sujuvoittajana. Aiheesta esitelmöi Jari Salo Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE:stä.

Seuraavaksi työpajan tulokset analysoidaan, jotta niitä päästään käyttämään satamien nykytilaselvitystyön pohjalla. Kerättyjä ongelmia viedään myös hankkeessa kevättalvella 2019 järjestettävään Hack The Port -hackathontapahtumaan monialaisten opiskelijatiimien ratkaistaviksi.

16.2.2018
DigiPort-hanke esitteli digitalisaation ja avoimen datan mahdollisuuksia Satamaliiton satamaturvallisuus- ja ympäristötyöryhmissä. Työryhmissä on edustettuina satamia eri puolilta Suomea. Digitalisaatio on läpileikkaava teema, jolla on potentiaalia vaikuttaa niin turvallisuus- kuin ympäristöasioihinkin.

14.2.2018
DigiPort-hankkeen projektitutkija Janne Saarikoski esittelyssä Fintrip-sivustolla: ”Tulevaisuuden liikenteen visioissa ei saa unohtaa inhimillisiä tekijöitä”

30.1.2018
Satamaliitto: ”Satamat aktivoituivat liikenteen digitalisaation mahdollisuuksiin”.

24.1.2018
Turun Satama: ”DigiPort-hanke järjestää seminaarin ja digitalisaatiotyöpajan Turussa maaliskuussa”

17.1.2018
HaminaKotkan Satama: ”DigiPort-hankkeen seminaari- ja työpajatilaisuus Kotkassa 13.3.2018”.

12.1.2018
DigiPort-hanke järjestää 13.3. Kotkassa ja 15.3. Turussa avoimen datan seminaarin ja digitalisaatiotyöpajan: ”Mikä tökkii satamassa? Auttaisiko digi ja data?”.

9.1.2018
Hankkeen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisessä kokouksessaan Suomen Satamaliitto ry:n tiloihin Helsinkiin. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Satamaliiton apulaisjohtaja Kirsti Tarnanen-Sariola. Hänen johdollaan saman pöydän ääressä pääsivät keskustelemaan niin hanketoteuttajat, kuin satamien ja Liikenneviraston edustajatkin. Keskusteluissa kävi ilmi, että hankkeella on merkittävät vaikuttamismahdollisuudet satamien kohtaamiin toiminnallisiin haasteisiin muuttuvassa liikennejärjestelmäympäristössä.

27.11.2017
Turun Satama mukana DigiPort-hankkeessa
”Turun Satama on mukana Digiport-hankkeessa, jonka tavoitteena on uudistaa digitalisaation ja avoimen tiedon avulla satamien liiketoimintamahdollisuuksia ja etsiä satamille uusia keinoja hyödyntää digitalisaation murrosta liiketoiminnassaan.”

14.11.2017
DigiPort-hanke aloitti työn satamien ja liikenneviranomaisten yhteistyön tiivistämiseksi. Hanketoteuttajat tapasivat Liikenneviraston avoimen liikennedatan ja meriliikennetilastoinnin edustajia. Tapaaminen liittyy työpakettiin ”viranomaisyhteistyön tiivistäminen”. Keskusteluissa käytiin läpi muun muassa Liikenneviraston digitalisaatiohankkeen sisältöä, Liikenneviraston avoimia tietoaineistoja ja referenssejä avoimen datan hyödyntämiskohteista sekä pohdittiin satamien digitalisoitumista Liikenneviraston näkökulmasta. Liikennevirasto jatkaa tiivistä yhteistyötä DigiPort-hankkeen kanssa.

6.11.2017
HaminaKotkan satama: Digitaalisuudesta lisäpotkua satamaan
”HaminaKotkan satama on mukana hankkeessa, jossa haetaan satamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tehokkuutta käyttämällä hyväksi digitaalisuutta ja avointa tietoa.”

4.11.2017
Kymen Sanomat 4.11.2017:
”HaminaKotkan satama mukana muutoksessa.”

1.10.2017
DigiPort-hankkeen projektitutkijana Merikotkassa aloitti 1.10.2017 DI, KTM, liikenneopettaja Janne Saarikoski. Hän on aiemmin työskennellyt liikenteen tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä. Janne on mm. toiminut pitkään kuljettajakoulutuksen parissa sekä kevyissä että raskaissa ajo-oikeusluokissa sekä työstänyt moottoripyöräilyn tulevaisuutta ja liikennejärjestelmän älyllistymistä käsittelevää väitöskirjaa. Hänellä on koulutusta ja kokemusta myös kaupalliselta alalta sekä pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisestä. Liikennejärjestelmän ja logistiikan digitalisaatiossa häntä kiinnostaa erityisesti älyllistymisen käytännön sovellettavuus liiketoiminnassa sekä turvallisuus- ja ympäristövaikutukset.