INTER

INTER -hankkeen tavoitteena on tuoda yliopistoissa käytetty Research facilitator -toimintamalli sovellettuna Kymenlaaksoon. Toimintaa testataan valmistelemalla hakemus Horisontti 2020 puiteohjelmaan yhteistyössä kymenlaaksolaisen kasvuun ja innovointiin panostavan PK-yrityksen kanssa. Kokemuksista tiedottamalla yrityksiä pyritään rohkaisemaan mukaan kansainväliseen TKI-toimintaan ja EU:n puiteohjelmahakuihin.

INTER