Tehostekuva
Takaisin projektilistaukseen

WINOIL

Winter navigation risks and oil contingency plan (WINOIL)

Suomalais-venäläisen WINOIL-hankkeen tavoitteena on pyrkiä vähentämään mahdollisten öljyonnettomuuksien haittavaikutuksia parantamalla merenkulun turvallisuutta erityisesti jääoloissa sekä kehittämällä Suomen ja Venäjän välistä yhteistyötä öljyntorjunnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hankkeessa tehdään Suomenlahden alueelle suunnattu talvimerenkulun riskinarviointi, mallinnetaan yksityiskohtaisesti alusten käyttäytymistä jääoloissa ja esitetään suosituksia talvimerenkulun riskien pienentämiseksi. Hankkeessa annataan suosituksia Suomen ja Venäjän öljyntorjuntasopimuksien päivittämistä varten ja kootaan tietoa öljylle herkkien luontoarvojen sijainnista erityisesti talviaikaan.

WINOIL -hanke on Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotkan hallinnoima Kaakkois-Suomi-Venäjä ENPI-rahoitusohjelman hanke, joka kestää 1.12.2012-30.11.2014. Hankkeen muut partnerit ovat Aalto-yliopisto (AALTO), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Central Marine Research & Design Institute (CNIIMF), St Petersburg State Marine Technical University (SMTU) ja Agency of Ecological Consulting and Nature Protection Design (Ecoproject).

logot