suomeksi
in english
venaja
RescOp
Home Yleistä
Yleistä

RescOp-hankkeessa parannetaan Suomen ja Venäjän välistä meripelastuspalveluiden yhteistyötä. Tavoitteena on lisätä meriturvallisuutta ja pienentää ympäristöriskejä yhteisen tutkimuksen, kehitystyön ja koulutuksen myötä. 

Kehitetään tutkimustietoon perustuvia työkaluja ympärivuotiseen riskienhallintaan erilaisissa ympäristöolosuhteissa ja myös jääolosuhteissa. Turvallisuus on tehokkaan ja taloudellisen meriliikenteen edellytys haastavissa olosuhteissa.

Meriliikenteen riskien analysointi on joustavan merenkulun edellytys. Kokenut ja ammattitaitoinen miehistö auttaa pienentämään merenkulun riskejä ja parantaa turvallisuutta. Osaava miehistö on tärkeä osa turvallista ja ympäristöystävällistä merenkulkua. RescOp-hankkeen tavoitteena on parantaa merenkulkualan koulutuskäytäntöjä.

Tarvitaan luotettavia jääolosuhteissa tapahtuvan merenkulun simulaattoreita, joita voidaan käyttää koulutuksen perustana. Totuudenmukaisen jääolojen simulaattorimallin kehittäminen vaatii perusteellista aluksen ohjaamisen ja jäänmurtoprosessin mallintamista.

Hankkeessa parannetaan alueen meripelastuspalveuita. Toimiva meripelastuspalvelu palvelee myös veneilyturismia ja huviveneilyä. Venäjän vapaaehtoista meripelastustoimintaa halutaan vahvistaa Kronstadtissa, ja suunnitteilla on kansainvälisesti hyväksytyn koulutusohjelman luominen. Pyritään myös lisäämään rajat ylittävää yhteistyötä Suomenlahdella ja näin tukemaan alueen pelastusviranomaisia.

RescOp-hankkeessa kehitellään myös koulutusta vapaahtoisille, jotka voisivat osallistua Luoteis-Venäjän öljyntorjuntatoimintaan yhteistyössä vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa.