SAFGOF

esittely
»
työpaketit
»
uutiset
»
hallinnointi
»
julkaisut
»
seminaarit
»
yhteystiedot
»

Linkit »


Extranet »


  SAFGOF - Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaanSAFGOF-hankkeessa tehtyä monitieteellistä tutkimusta meriliikenteen onnettomuusriskeistä ja vaikutuksista ympäristölle jatkaa MIMIC-hanke (Minimizing risks of maritime oil transport by holistic safety strategies) joka on käynnissä 1.5.2011 - 31.12.2013 ja jota rahoittaa Central Baltic INTERREG IV A -ohjelma.

» MIMIC-hankkeen kotisivut
» SAFGOF-hankkeen keskeiset tulokset

SAFGOF-hankkeen loppuseminaari järjestettiin tiistaina 16.11.2010 Kotkassa, Merikeskus Vellamossa.

Seminaarin alustajana esiintyi John W. Tunnell, Harte Research Institute for Gulf of Mexico Studies and Harte Research Scientist, Regents Professor and Professor of Biology, Texas A&M University-Corpus Christi aiheenaan
'Recent Oil Spills: A Historical and Spatial Perspective'.

» Seminaarin esitykset
Uusimmat julkaisut ja kirjoitukset:

» Influences of variables on ship collision probability in a Bayesian belief network model
Hänninen M. & Kujala P. 2012. Accepted to Reliability Engineering and System Safety.

» Coupling Bayesian networks and geospatial software for environmental risk assessment
Jolma, A., Lehikoinen, A. & Helle, I. 2011, (Invited paper). In Chan, F., Marinova, D. and Anderssen, R.S. (eds) MODSIM2011, 19th International Congress on Modelling and Simulation. Modelling and Simulation Society of Australia and New Zealand, December 2011, pp. 1881-1887.

» SAFGOF - Evaluation of the Traffic Increase in the Gulf of Finland During the Years 2007 - 2015 and the Effect of the Increase on the Environment and Traffic Chain Activities.
Luoma, E., Lehikoinen, A., Hänninen, M., Storgård, J. & Tapaninen, U. 2011, The proceedings of the international conference on oil spill risk management, 7-9 March 2011, Malmö, Sweden, pp. 81-92.

» Öljyonnettomuuden riskejä kartoitetaan mallintamalla
Maria Hänninen, Emilia Luoma & Jenni Storgård 2011. Liikenteen suunta 3/2011 s. 41-43.

» Laivaonnettomuuksien taustatekijöitä mallinnetaan matemaattisesti
Maria Hänninen 2011. Rannikon Puolustaja 2/2011 s. 54-55

» Estimating the Number of Tanker Collisions in the Gulf of Finland in 2015.
Hänninen M, Kujala P, Ylitalo J, Kuronen J. 2011. 9th International Navigational Symposium on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, TRANS-NAV 2011, Gdynia, Poland.

» Interference avoidance in intermodal supply chain of Southeastern Finnish ports
Jorma Rytkönen & Tommy Ulmanen, Research Publication 2011, Publications of Kymenlaakso University of Applied Sciences, Series B. s. 77-92.

» Tavaravirtojen kasvusta ja häiriötekijöistä aiheutuvat haasteet satamien intermodaalijärjestelmälle. SAFGOF-loppuraportti 2008 – 2010.
Tommy Ulmanen, Jorma Rytkönen & Taina Lepistö 2011. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 68. 80 s.

» Suomenlahden meriliikenteen riskienhallinta on mallinnettu
Etelä-Suomi innovaatioveturina - Etelä-Suomen maakunnan liittojen ja ELY-keskusten julkaisu hyvistä rakennerahastohankkeista, s.11

» Työkaluja Itämeren öljyriskien arvioimiseen
Helsingin yliopiston rahastojen vuosikirja 2011

» Bayesian network - a flexible tool to integrate multidisciplinary knowledge.
Rahikainen, M., Lehikoinen, A., Luoma, E., Haapasaari, P., Levontin, P., Kulmala, S., Kuronen, J., Hänninen, M., Mäntyniemi, S., Klemola, E. & Kuikka, S. 2011. Posteri, HENVI Science Days on Interdisciplinary Environmental Research and Training, 7.-8.4.2011.

» Opetuksen ja tutkimuksen integroiminen osana SAFGOF - tutkimushanketta.
Tommy Ulmanen & Jorma Rytkönen. Teoksessa: Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.): Insinöörikoulutuksen uusi maailma II. Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu. s. s. 144-150.

» Opetuksen ja tutkimuksen integroiminen osana SAFGOF - tutkimushanketta.
Tommy Ulmanen & Jorma Rytkönen. Teoksessa: Juhani Keskitalo (toim.): Insinöörikoulutuksen uusi maailma. Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu. s. 55.

» Maritime traffic externalities in the Gulf of Finland until 2030
Saikku, R., Kalli, J., Repka S. & Tapaninen U. 2011, Transport (painossa).

» Työkalu öljyonnettomuuksien riskien vähentämiseen.
Meriklusteri - Suomen elinkeinoelämän kivijalka (HS ilmoitusliite 28.3.2011)

» SAFGOF - evaluation of traffic increase in the Gulf of Finland and the effect of increase in the environment and traffic chain activities
Kuronen, J., Lehikoinen, A., Luoma, E., Hänninen, M. & Tapaninen, U. 2011, WMU/IMO Conference on Oil Spill Risk Management (Malmö, Ruotsi), 7.-9. maaliskuuta.

» Modeling the effectiveness of oil combating from an ecological perspective - A Bayesian network for the Gulf of Finland; the Baltic Sea.
Helle, I., Lecklin, T., Jolma, A. & Kuikka S. 2011. Journal of Hazardous Materials 185(1):182-192.

» "Suomenlahden öljyonnettomuuden riski voi kolminkertaistua"
Yliopisto-lehti 12/2010

» Maritime transport of chemicals in the Baltic Sea
Hanna Luhtala 2010, Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, 48 s.

» Vaurioituneen säiliöaluksen jäissäoperointi (Operation of damaged tanker in ice)
Elina Romo 2010, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Merenkulun koulutusohjelma. 49 s. (saatavilla KyAMK:sta)

» Alusliikenteen aiheuttamat rikin ja typen oksidipäästöt Itämerellä ja niiden vaikutukset ympäristölle sekä ihmisen terveydelle (Nitrogen and sulfur oxide emissions in Baltic Sea region by shipping, impacts on environment and to human health)
Taavi Lukin 2010, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Merenkulun koulutusohjelma. 60 s. (saatavissa KyAMK:ista)

» Intermodaalikuljetuksiin vaikuttavat häiriöt Kotkan ja Haminan satamissa
Tommy Ulmanen & Jorma Rytkönen 2010. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 63. 80 s.

» "SAFGOF-hanke"
Suomen Merimies-Unionin verkkosivut 18.11.2010

» "Meksikonlahdelta öljytietoa"
Kymen Sanomat 17.11.2010

» "Öljyturman todennäköisyys kasvaa Suomenlahdella"
YLE Kymenlaakso 16.11.2010

» "Tankkeriliikenteen riskien arviointi paranee"
Kymen Sanomat Näkökulma 13.11.2010 Maria Hänninen, Jenni Kuronen, Annukka Lehikoinen ja Miina Karjalainen

» Views of Finnish maritime experts on the effictiveness of maritime safety policy instruments
Jenni Kuronen & Ulla Tapaninen 2010, Publications from the Centre for Maritime Studies, University of Turku, A54, 70s. + liit.

» Suomen öljyntorjunta-alusten keruutehokkuuden mallintaminen Suomenlahdella
Emilia Luoma 2010, Turun yliopisto, Maantieteen laitos, Pro gradu -tutkielma, 77 s. + 5 liit.

» Fundamental changes are needed in the governance of maritime safety
Jenni Kuronen 2010, Baltic Rim Econimies 2/2010, s. 5

» Maritime traffic and alien species introductions in the Baltic Sea
Anna Pikkarainen 2010, Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, 38 s.

» Effectiveness of maritime safety policy instruments - case study on the Gulf of Finland
Jenni Kuronen, Annukka Lehikoinen & Ulla Tapaninen 2010, World Conference on Transport Research, July 11-15 2010, Lisbon, Portugal. (tiivistelmä, s. 247)

» Debate on new IMO reguations continues - Two options for Finland
Ulla Tapaninen, Juha Kalli & Tapio Karvonen 2010, Baltic Transport Journal, 3/2010, pp. 36-37.

» Evaluation of Maritime Safety Policy Instruments
Jenni Kuronen and Ulla Tapaninen 2010, WMU Journal of Maritime Affairs 9 (1) 45-61.

» Comments on Geometrical Modeling of Ship Grounding
Arsham Mazaheri and Jutta Ylitalo 2010, 5th International Conference on Collision and Grounding of Ships, June 14th - 16th 2010 Espoo, Finland. Aalto University School of Science and Technology, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Applied Mechanics, Series AM, Espoo 2010. pp. 235-243.

» SAFGOF a cross-disciplinary modelling approach to minimizing the ecological risks of maritime oil transportation in the Gulf of Finland
Annukka Lehikoinen 2010, 5th International Conference on Collision and Grounding of Ships, June 14th - 16th 2010 Espoo, Finland. Aalto University School of Science and Technology, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Applied Mechanics, Series AM, Espoo 2010. pp. 244-249.

» Estimating ship-ship collision probability in the Gulf of Finland
Maria Hänninen and Jutta Ylitalo 2010, 5th International Conference on Collision and Grounding of Ships, June 14th - 16th 2010 Espoo, Finland. Aalto University School of Science and Technology, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Applied Mechanics, Series AM, Espoo 2010. pp. 250-255.

» The effectiveness of maritime safety policy system in prevention of groundings, collisions and other maritime incidents
Jenni Kuronen and Ulla Tapaninen 2010, 5th International Conference on Collision and Grounding of Ships, June 14th - 16th 2010 Espoo, Finland. Aalto University School of Science and Technology, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Applied Mechanics, Series AM, Espoo 2010. pp. 256-263.

» Modelling Marine Accident Frequency
Jutta Ylitalo. Teknillinen korkeakoulu. Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta. Diplomityö, 2010.

» Meripelastuksen päätöksenteon määrittely ajelehtivan aluksen tapauksessa
Aarne Juutilainen 2010, Opinnäytetyötyö, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Merenkulun koulutusohjelma. 63 s. + 4 liitettä

» Intergoidut komentosiltaratkaisut ja niiden kehittyminen
Panu Orädd 2010, Merikapteenityö, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Merenkulun koulutusohjelma. 58 s. + 6 liitettä

» Scenarios for the Gulf of Finland: Greater traffic - damaged environment?
Miina Karjalainen, Maria Hänninen, Jenni Kuronen & Annukka Lehikoinen 2010, Baltic Transport Journal, 2/2010, pp. 22-23.

» Evaluation of the traffic increase in the Gulf of Finland during the years 2007-2015 and the effect of the increase on marine traffic safety
Maria Hänninen & Jutta Ylitalo 2009, Maritime Research News, vol 24, 1/2009, s. 4-5.

» Bayesian influence diagrams as integrative modeling tools in cross-disciplinary and multi-risk decision analysis: two applications for the Gulf of Finland
Annukka Lehikoinen, Maria Hänninen, Jenni Kuronen, Inari Helle & Sakari Kuikka 2009, Coping with Uncertainty - A Multidisciplinary Research Conference on Risk Governance in the Baltic Sea Region Stockholm, 15-17 November 2009 (Extended abstract)

» Maritime safety in the Gulf of Finland - Review on policy instruments.
Jenni Kuronen & Ulla Tapaninen 2009, Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, 2009

» The Effects of Causation Probability on the Ship Collision Statistics in the Gulf of Finland.
Maria Hänninen & Pentti Kujala 2009, 8th Int. Navigational Symposium on Marine Navigation and Safety of sea transportation, TRANS-NAV 2009. Gdynia, 17-19 June 2009, 1-6.

» Oil spills and safety legislation
Emilia Luoma, Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, 2009.

» SAFGOF – a cross-disciplinary modelling approach to minimizing the ecological risks of maritime oil transportation in the Gulf of Finland
Annukka Lehikoinen, Jenni Kuronen, Maria Hänninen, Sakari Kuikka, The 7th Baltic Sea Science Congress, August 17-21, 2009, Tallinn. (Abstract)

» Maritime transportation in the Gulf of Finland in 2007 and three alternative scenarios for 2015.
Jenni Kuronen, Annukka Lehikoinen, Ulla Tapaninen. IAME2009 conference, “Understanding Shipping Markets”, Copenhagen the 24th – 26th of June 2009 (oral presentation, unpublished).

» A cross-disciplinary approach to minimizing risks of maritime transport in the Gulf of Finland.
Klemola E, Kuronen J, Kalli J, Arola T, Hänninen M, Lehikoinen A, Kuikka S, Kujala P, Tapaninen U. 2009. World Review of Intermodal Transportation Research 2(4): 343–363.

» Analysis of the marine traffic safety in the Gulf of Finland
Pentti Kujala, Maria Hänninen, Tommi Arola & Jutta Ylitalo 2009, Reliability Engineering and System Safety 94(8): 1349-1357.

» Probabilistic Modeling of Ship Grounding - A review of the literature.
Arsham Mazaheri, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Applied Mechanics, TKK-AM-10, 2009

» Sataman tehokkuuden osatekijät - tarkastelussa lastauksen ja purun automatisointi
Mika Pitkä, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Logistiikan koulutusohjelma/Merikuljetukset ja satamaoperaatiot, 2009

» Tutkimusjulkaisu 2009
Pekka Malvela (toim.), Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja, Sarja B. ISBN (PDF) 978-952-5681-37-6