Merikotka »


STOCA

esittely
»
työpaketit
»
uutiset
»
hallinnointi
»
tiedotteet
»
julkaisut
»
seminaarit
»
yhteystiedot
»
lähetä palautetta
»

Linkit »


Extranet »


        STOCA (Study of cargo flows in the Gulf of Finland in emergency situations)
Huoltovarmuuden turvaaminen poikkeustilanteissa
Uusia tutkimusraportteja:

» Transport vulnerabilities and critical industries: experiences from a Finnish stevedore strike
Johanna Yliskylä-Peuralahti, Mattias Spies & Ulla Tapaninen 2011. Int. J. Risk Assessment and Management, Vol. 15, Nos. 2/3: 222-239.

» Finnish Critical Industries, Maritime Transport Vulnerabilities and Societal Implications
Johanna Yliskylä-Peuralahti et al. 2011. Publications from the Centre for Maritime Studies, University of Turku.

» Risk management in the Gulf of Finland cargo flows
Jyri Vilko et al. 2011. Publication 59, NORDI series, Lappeenranta.
STOCA-hankkeen tulokset lyhyesti: Lataa PDF (1710K) tästä

stoca_factsheet_2011 (279K)


STOCA-tutkimuksessa on tarkoituksena analysoida ja simuloida kriisitilanteiden aiheuttamia muutoksia kuljetusketjussa sekä liike-elämän että valtioiden näkökulmasta. Tutkimuksessa painotetaan uusien kuljetusreittien ja menetelmien analysointia yhteistyössä Viron kanssa siten, että valtioiden huoltovarmuus pystyttäisiin säilyttämään. Työssä selvitetään meriliikenteen ja logistiikan tulevaisuuden kuljetusmääriä, eri kuljetusmenetelmien ja -reittien mahdollisuuksia sekä vaikutuksia kuljetusketjuun, jotta mahdolliset epäjatkumot ja niiden vaikutukset alueen kuljetusvirtoihin saataisiin selville, kartoitetaan mahdollisia poikkeustilanteita ja vaihtoehtoisia toimintaympäristön skenaarioita ja rakennetaan systeemidynaaminen simulointimalli, jolla kyetään tekemään ”mitä jos” –tyyppisiä tarkasteluja erimittaisten ja -tyyppisten häiriötilanteiden varalta.

Päivitetty 21.4.2011 (JH)