Merenkulkuaiheinen luento ammattilaisille ja aiheesta kiinnostuneille

Aika: 30.3.2016 klo 14
Paikka: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Metsolan toimipiste, 1 krs iso auditorio,
Pääskysentie 1, Kotka

Oikeustieteiden lisensiaatti, varatuomari Raimo Kurki esitelmöi aiheesta:
Hyvä merimiestaito oikeuskäytännön valossa.

Kurki on tarkastellut lisensiaattityössään hyvän merimiestaidon laiminlyöntiä eri oikeustapausten yhteydessä.

Keskeisenä havaintona termi ”hyvä merimiestaito” kuvaa ammatillista huolellisuusvelvoitetta. Hyvän merimiestaidon sisältöä Kurki on tarkastellut eri osatekijöiden kautta. Osatekijöitä ovat mm. vahdinpito, tähystys, turvallinen nopeus, väistämisvelvollisuus, aluksen sijainnin ja kurssin varmistaminen, navigointilaitteet ja niiden käyttö sekä laiteviat. Luotsausta ja aluksen lastausta ja hinausta on tarkasteltu niin ikään hyvän merimiestaidon osatekijöinä.

Tilaisuus on kaikille avoin.