Tietoherkku-luento öljyonnettomuuksien vaikutuksista 4.5. klo 17 Vellamossa

Merikeskus Vellamossa järjestettävillä Tietoherkku-luennoilla kuullaan keskiviikkona 4.5.2016 klo 17 meriekosysteemien suojelemisesta öljyonnettomuustilanteissa.

Mm. OILRISK-hankkeessa työskennellyt Helsingin yliopiston tutkija Riikka Venesjärvi kertoo väitöskirjaansa perustuvassa esitelmässään, millaisin menetelmin öljyonnettomuuksien vaikutuksia meriekosysteemiin voidaan tutkia, miten tieto saaduista tuloksista voidaan siirtää päätöksentekoon ja miten riskinarviointia kannattaa kehittää. Hän on tutkimuksessaan erityisesti arvioinut rannikon uhanalaisten lajien ja luontotyyppien palautumiskykyä ja suunnitellut työkaluja riskinhallintaan.

Lisätietoja tapahtumasta Merikeskus Vellamon sivuilla.