Tutkimuskeskus Merikotka tähtää kestävän merenkulun edelläkävijäksi

Tutkimuskeskus Merikotka on kymmenen toimintavuotensa aikana vakiinnuttanut asemansa Itämeren alueella arvostettuna meriliikenteen, meriturvallisuuden ja meriympäristön poikkitieteellisenä kehittäjänä. Merikotka vahvistaa Kotkan profiilia meri- ja satamakaupunkina sataman, alan yritysten ja koulutuksen (EKAMI, Kyamk), Suomen merimuseon, Maretariumin, Meripäivien ja muun merellisen ohessa.

Merikotkan käytännön pyörittämisestä vastaa tukiyhdistys, Merikotka ry. Toimintaan osallistuu lukuisa joukko alan asiantuntijaorganisaatioita ja merenkulkualan yrityksiä. Toiminnan merkittävä rahoittaja on Kotkan kaupunki. Yhdellä kotkalaisella tutkimuseurolla saadaan 5–8 euroa EU:lta hankerahoituksena.

Merikotkan akateemisen tutkimuksen keihäänkärki muodostuu yhteistyöstä Aalto-yliopiston sekä Helsingin ja Turun yliopistojen kanssa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun merenkulun koulutus ja soveltava tutkimus- ja kehitystoiminta varmistavat osaltaan sen, että tulokset siirtyvät käytäntöön. Tutkimustiedon avulla kehitetään merenkulkualan kaikkia koulutustasoja Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun yhteisen simulaattori- ja täydennyskoulutuskeskuksen Kotka Maritime Centren kautta.

Tutkimuskeskus Merikotkan uusi strategia vahvistettiin viime toukokuussa. Strategiatyön johtopäätöksenä toiminnan rima on nostettu nykyistäkin korkeammalle. Tämä on välttämätöntä, mikäli haluamme pärjätä alan kovenevassa kilpailussa. Merikotka haluaa olla kansainvälinen edelläkävijä, arvostettu kestävän merenkulun poikkitieteellinen tutkimuskeskus ja haluttu yhteistyökumppani, jonka työn tulokset näkyvät parantuneena meriturvallisuutena eri puolilla maailmaa.

Tavoitteet käyvät hyvin yksiin pääministeri Sipilän hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen kanssa. Kärkihankkeella halutaan lisätä koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta sekä parantaa tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatua ja vaikuttavuutta vahvistamalla osaamiskeskittymiä.

Kotka on vanhastaan vahva merenkulun ja logistiikan osaamiskeskittymä. Kotkalaisen työn tuloksena ovat syntyneet muun muassa kansallisesti käyttöön otetut öljyntorjuntavalmiutta kehittävät toimintamallit sekä pitkäjänteinen, tiivis yhteistyö Venäjän ja Viron kanssa merenkulun turvallisuuden kehittämiseksi.

Tutkimuskeskus Merikotkan kehittäminen edellyttää nykyisen rahoituspohjan laajentamista. Työ sen eteen on alkanut. Alueen päättäjiltä ja asukkailta toivomme tukea ja mielenkiintoa merenkulun tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kehittämiseksi, joka on myös perusta Kotkan merellisen toiminnan ja koulutuksen kehittämiselle.

Anna-Maria Länsimies (kok.), hallituksen pj, Merikotka ry
Anna Kiiski, Merikotkan toiminnanjohtaja
Terhi Lindholm, kehitysjohtaja, Kotkan kaupunki
Justiina Halonen, tutkimuspäällikkö, Kyamk
Timo Alava, koulutuspäällikkö, Kyamk
Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori, Ekami