30MILES-projektin kokemukset vähähiilisyydestä esillä Italiassa

Aluekehitysjohtaja Topi Haapanen Posintra Oy:stä oli esittelemässä 30MILES-hanketta PASSAGE-projektin (Public AuthoritieS Supporting low-cArbon Growth in European maritime border regions) järjestämässä vähähiilisiä käytäntöjä esittelleessä seminaarissa 28.-30.3.2017 Leccessä, Italiassa. Tuomisina hänellä oli projektasiantuntijoiden  ja sidosryhmien muodostaman paneelin antama toinen sija parhaiden käytäntöjen esityksissä. Topi Haapasen haastattelu 30MILES-hankkeen kokemuksista julkaistiin PASSAGE-hankkeen verkkosivuilla tapahtuman jälkeen.