INTER-hankkeella uusi toimintamalli Kymenlaaksoon

Inter ( Innovative Research Network for Kymenlaakso) -hankkeella pyritään parantamaan kymenlaaksolaisten toimijoiden mahdollisuuksia saada kilpailukykyisiä puiteohjelmahakemuksia uudelle kaudelle. Kehittymishaluisten yrityksien osallistuminen puiteohjelmahakemuksiin parantaa yritysten kansainvälistä verkostoitumista ja tuo onnistuessaan taloudellisia resursseja.

Lisätietoja INTER -hankkeesta.