Kysely vieraslajeista vapaa-ajan veneilijöille

Pidä Saaristo Siistinä ry on avannut kyselytutkimuksen vieraslajeista vapaa-ajan veneilijöille. Veneilijöillä on myös mahdollisuus osallistua vieraslajiseurantaan testiveneilijänä.

Kysely on osa COMPLETE-vieraslajihanketta, ja se keskittyy niin kutsuttuihin fouling-lajeihin, jotka kiinnittyvät veneiden pohjiin.

Kolmivuotisen tutkimushankkeen rahoittaa Interreg Baltic Sea Region -ohjelma, ja sitä johtaa Merikotka-tutkimuskeskus.

Osallistu kyselyyn ja auta selvittämään vieraslajien leviämisreittejä.

Lisää COMPLETE-hankkeesta.