Mahdollisuuksien meri -koulutustarveselvitys julkaistu

Suomen koulutustarjonta ei tällä hetkellä tue parhaalla mahdollisella tavalla merialan kehittymistä. Alan osaamistarpeiden parempi huomiointi koulutuksessa tarjoaisi uusia kansainvälisillä kasvumahdollisuuksia ja loisi uusia työpaikkoja alalle. Näin todetaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja Oxford Researchin toteuttamassa selvityksessä.

Selvityksen mukaan alan yritykset ja muut toimijat kärsivät esimerkiksi merioikeuden, tietotekniikan, kansainvälisyystaitojen sekä kaupallisen osaamisen puutteesta. Puutteisiin vastaaminen edellyttää yhteiskunnan tarjoaman koulutuksen kehittämistä, myös yrityksissä organisoitua pitkäjänteistä ja suunnitelmallisesta osaamisen siirtämistä työntekijöiden välillä.

Selvittäjät toteavat, että meriala nähdään Suomessa usein vain meriteknologian tai merenkulkijoiden alana, vaikka muun muassa kaupallinen, lainopillinen, tietotekninen ja rahoituksen osaaminen ovat sen elinvoimaisuuden kannalta aivan yhtä välttämättömiä.

Mahdollisuuksien meri -selvitys toteutettiin osana Helsingin kaupungin vetämää ja työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa MERIT-hanketta. Raportti on luettavissa sähköisessä muodossa Theseus-verkkokirjaston kautta.