Merenkulun riskejä tulee arvioida alueellisesti

Turun Sanomissa julkaistussa artikkelissa nostetaan esille merenkulun riskien arviointi alueellisesti. Helsingin Yliopiston kalatalouden ja ympäristöriskien tutkimusryhmän johtaja Sakari Kuikka ja tutkija Päivi Haapasaari nostavat artikkelissaan esille Suomenlahden ekosysteemin herkkyyden ja merenkulun riskit alueella.

Merenkulun riskejä tulee arvioida alueellisesti.Turun Sanomat 14.2.2015.