Merikotkan hankkeissa saavutettuja tuloksia mukana ensi viikolla tarkastettavassa väitoskirjassa

FM, DI Inari Helle väittelee 26.6.2015 kello 12 Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Assessing oil spill risks in the northern Baltic Sea with Bayesian network applications”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Infokeskus Korona, sali 1, Viikinkaari 11.

Väitöskirjassa keskitytään erityisesti alusöljyonnettomuuksien ympäristöriskeihin. Työssä arvioidaan öljyonnettomuuksien seurauksia tutkimusalueella esiintyvien lajien ja elinympäristöjen kannalta sekä eri toimenpiteiden tehokkuutta vähentää mahdollisia haittoja. Osa hankkeen tuloksista on syntynyt Merikotkan OILECO- ja OILRISK-hankkeissa.

Väitöskirja on luettavissa e-thesis -palvelussa.