12.3.2014 julkaistu Meriliikennestrategia 2014-2020 tähtää kilpailukykyyn ja elinvoimaan

Suomen meriliikennestrategian 2014-2020 keskeisenä tavoitteena on Suomen merikuljetusten ja merellisten elinkeinojen toimintakyvyn varmistaminen, kansantalouden kilpailukyky sekä ympäristö- ja turvallisuuskysymykset laajasti huomioiden. Meriliikennestrategian visio 2030 on Kukoistava Suomi – fiksut meriyhteydet.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan merenkulun alan kehittämiseksi tarvitaan yhteistyötä ja luottamusta sekä menestyjän asennetta. Tarvitaan myös ennakoivaa edunvalvontaa, vahvaa vaikuttamista ja kansainvälistä kumppanuutta.

Tiedote Meriliikennestrategia tähtää kilpailukykyyn ja elinvoimaan Liikenne- ja viestintäministeriön sivustolla.

Suomen meriliikennestrategia 2014-2020