Väitös: Yhteiskunnalliset arvot vaikuttavat ympäristöriskianalyysien lopputulokseen – aktiivisempaa keskustelua tarvitaan

Helsingin yliopisto 3.9.2014

Tekoälytyökalut auttavat tutkimaan ihmisen aiheuttamiin ympäristöriskeihin vaikuttavia tekijöitä entistä tarkemmin. Päätöksentekoon tarvitaan kuitenkin nykyistä aktiivisempaa keskustelua tavoitteena olevasta ympäristön tilasta.

Ympäristöriskejä arvioitaessa tulee ottaa huomioon suuri määrä toisiinsa vaikuttavia seikkoja eri tieteenaloilta. Bayes-verkoiksi kutsuttuja tekoälytyökaluja voidaan käyttää yhdistämään isoja tietomääriä ja erilaisia päättelysääntöjä. Työkalut pystyvät kymmenien muuttujien ja erilaisten epävarmuustekijöiden joukosta nostamaan esille tekijöitä, joihin erityisesti pitää kiinnittää huomiota riskinarvioinnissa. Tavoitteena on saada mahdollisimman pätevää tietoa päätöksenteon tueksi.

Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa väittelevä Annukka Lehikoinen on väitöskirjassaan keskittynyt Suomenlahden rehevöitymiseen ja öljykuljetuksiin liittyvään riskinarviointiin Bayes-verkkojen avulla. Itse menetelmän tarkastelun ohella  Lehikoinen nostaa esiin yhteiskunnassa vallitsevien arvojen ja riskiasenteiden merkityksen analyysien lopputulokselle.

– Riskiarvio koostuu kahdesta pääelementistä: siitä, millä todennäköisyydellä ei-toivottu asia tapahtuu sekä haitasta, jonka koetaan aiheutuvan tapahtuman seurauksena. Haitan määrittämisessä julkisen arvo- ja riskikeskustelun sekä riskeistä tiedottamisen merkitys korostuu, sanoo Annukka Lehikoinen.

Päätöksenteon kannalta kaivattaisiinkin aktiivisempaa keskustelua esimerkiksi siitä, millaiseen ympäristön tilaan halutaan pyrkiä ja kuinka varmasti tavoitteen pitää olla saavutettavissa.

– Eli jos tavoitteena on, että Suomenlahden rannat eivät öljyynny, riittääkö meille 50 prosentin todennäköisyys tavoitteen toteutumisesta vai onko 75 prosentin riskiraja hyväksyttävämpi? Niin kauan kuin alueella liikkuu tankkereita, sadan prosentin todennäköisyys ei ole saavutettavissa.

Lehikoinen on työskennellyt jatko-opintojensa ajan Kotkaan vuonna 2006 perustetussa Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotkassa. Tutkimuskeskus on koonnut kattonsa alle suomalaisia meriliikenteen ja -ympäristön tutkimus- ja koulutusyksiköitä tekemään poikkitieteellistä yhteistyötä aiheen parissa. Lehikoisen väitöskirja on syntynyt tarpeesta yhdistää Merikotkassa muodostuneen tutkimusyhteisön tuloksia ja pyrkimyksestä kohti laajempaa kokonaiskuvaa ja yhteistä ymmärrystä.

__________________

MMM Annukka Lehikoinen väittelee 5.9.2014 kello 12 Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Bayesian Network applications for environmental risk assessment” (Bayesverkkosovellukset ympäristöriskien arvioinnin välineenä). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Merikeskus Vellamo, auditorio, Tornatorintie 99, Kotka.

Vastaväittäjänä on emeritusprofessori Kenneth Reckhow, Duke University, Nicholas School of the Environment, ja kustoksena on professori Jukka Horppila.

Väitöskirja on luettavissa E-thesis-palvelussa.

toimenpidevertailu