Öljyntorjunnan toimintamalli Saimaan syväväylälle – hanke

SÖKÖSaimaa – Öljyntorjunnan toimintamalli Saimaan syväväylälle -hankkeen tavoitteena on öljyntorjuntaviranomaisten operatiivisen suunnittelun tukeminen ja öljyntorjuntaosaamisen vahvistaminen Saimaan ja Vuoksen vesistöjen pelastustoimialueilla. Hanketta hallinnoi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sivulta.