Pienvenesatamatoimijoita kannustetaan kokonaisvaltaiseen ajatteluun

Harkiten sijoitetut ja säännöllisesti huolletut laiturit, septiasemat ja muu satamainfrastruktuuri luovat pohjan sujuvalle satamavierailulle. Luontoa arvostava veneilijä arvostaa mallikkaasti järjestettyä jätehuoltoa, joka ehkäisee saariston roskaantumista ja vesistöjen rehevöitymistä.

”Pienvenesatamaa kehitettäessä toiminnan taloudellinen kannattavuus sekä sataman turvallisuus ja ympäristöystävällisyys yhdistyvät monesti jo yksittäisissä investoinneissa”, toteaa Merikotka-tutkimuskeskuksen Helsingin yliopiston tutkimusryhmän tutkija Renne Vantola.

Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu on osa sataman paikallista roolia veneilyn ympäristövaikutusten hallinnassa. Veneilijä ei halua vaarantaa omaa turvallisuuttaan tavoittaakseen kömpelösti sijoitetun septiaseman.

”Septiasema, joka on helposti saavutettavissa ja vaivaton käyttää, kannustaa veneilijöitä ympäristöystävällisiin käytäntöihin ja tukee kestävää veneilyä”, Vantola kertoo. Satamalaitteiden viat ja jätehuollon puutteet hankaloittavat veneilijöiden vastuullista käyttäytymistä ja toisinaan jopa tekevät veneessä harjoitetut ympäristöaskareet, kuten roskien lajittelun, turhiksi.

Tiedot perustuvat Helsingin yliopiston julkaisemaan raporttiin, ja se tarjoaa tiekartan kestävään pienvenesatamatoimintaan.

Raportti on osa 30MILES-hanketta.

Small ports aiming at sustainable operation- holistic thinking as a stepping stone