Satamien toimintatapoja ympäristöasioissa selvitetään – edistävätkö hyvät käytännöt kilpailukykyä?

Merikotkassa on alkanut puoli vuotta kestävä Satamien ympäristövaikutusten hallinta – vertaileva selvitys -hanke. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa satamien ympäristövaikutusten hallintakäytännöistä etenkin niissä Itämeren maissa, joiden satamilla on merkittävä rooli suomalaisten kuljetusketjujen kannalta. Hanke pyrkii selvittämään, miten paljon erilaiset toimintatavat ympäristöasioissa vaikuttavat satamien kilpailukykyyn ja millä tavoin näitä tapoja voidaan käyttää hyväksi markkinoinnissa. Hankkeessa ovat mukana Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys Merikotka sekä Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Kotkan yksikkö.

Tiedote kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

Hankkeen kotisivut löytyvät täältä.