Uusi julkaisu ravinnepäästöjen vähentämisen vaikuttavuudesta

Helsingin yliopisto julkaisi Journal of Multicriteria Decision Making lehdessä artikkelin, joka tarkastelee ravinnepäästöjen vähentämisen vaikuttavuutta Suomen rannikkovesien ekologiseen tilaan Suomenlahdella.

Esiteltävän päätösanalyysimallin avulla voidaan arvioida Suomenlahden rantavaltioissa (Suomi, Viro ja Venäjä) tehtävien vaihtoehtoisten kuormituksen vähentämistoimien vaikutusta vesipuitedirektiivin mukaiseen ekosysteemin tilaluokitukseen Suomen rannikolla. Artikkelissa tarkastellaan myös eri tekijöiden merkitystä ennusteisiin ja tilaluokan määräytymiseen liittyvässä epävarmuudessa.

Julkaisu:
Lehikoinen, A., Helle, I., Klemola, E., Mäntyniemi, S., Kuikka, S. and Pitkänen H. (2014). Evaluating the impact of nutrient abatement measures on the ecological status of coastal waters: a Bayesian network for decision analysis. Journal of Multicriteria Decision Making, 4(2):114-134.