Uutisointia öljyonnettomuuden riskeistä

Merikotkan monitieteisen tutkimusryhmän yhteistyönä on syntynyt uusi julkaisu, jossa öljyonnettomuuden riskiä Suomenlahdella on arvioitu tulevaisuuden liikennemääriin pohjautuen. Liikennemäärien kasvulla on selkeä yhteys onnettomuustodennäköisyyksien nousuun.

Aiheesta ovat uutisoineet mm. MTV ja YLE.

Alkuperäisen julkaisun viitetiedot:

Lehikoinen, A., Hänninen, M., Storgård, J., Luoma, E., Mäntyniemi, S.  and Kuikka, S. (2015). A Bayesian network for assessing the collision  induced risk of an oil accident in the Gulf of Finland. Environmental Science and Technology (painossa).