Väitös 13.5.2016: Itämeren herkkä luonto on hyvin altis öljyonnettomuuksille

Itämeren erilaiset luontoympäristöt tulisi asettaa tärkeysjärjestykseen suojeluarvon, öljyn aiheuttaman tappion sekä lajien ja luontotyyppien palautumiskyvyn ja suojattavuuden perusteella.

Itämeren pohjoinen sijainti, pieni vesitilavuus, hidas veden vaihtuvuus ja pohjan hapettomuus tekevät siitä herkän öljyn vaikutuksille. Lisäksi Suomen rannikon mataluus ja saariston rikkonaisuus hankaloittavat öljyntorjuntaa.

OILRISK-hankkeessa tutkijana työskennelleen Riikka Venesjärven Helsingin yliopistossa ja Merikotka-tutkimuskeskuskessa tekemä väitöskirja arvioi erilaisten menetelmien avulla öljyonnettomuuksien aiheuttamia haitallisia vaikutuksia Itämeren luontoon ja tarkastelee, millaisilla toimintamalleilla niitä voidaan pienentää.

FM Riikka Venesjärvi väittelee 13.5.2016 klo 12 Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ympäristötieteiden laitoksella aiheesta ”Knowledge-based marine conservation in oil spill risk management”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Helsingin yliopisto, Päärakennus, sali 5, Fabianinkatu 33, Helsinki.

Vastaväittäjänä on Assoc. Prof. Mark Dickey-Collas, Science Programme in General Secretary, International Council for the Exploration of the Seas (ICES), Tanska.

Väitöskirja on luettavissa sähköisenä yliopiston HELDA-palvelussa.

Helsingin yliopiston väitöstiedote kokonaisuudessaan löytyy täältä.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA