Väitös 17.6.2016: Turvallisuusjohtamisesta tullut osa hyvää merimiestaitoa

Varustamoja ja laivoja koskeva kansainvälinen turvallisuusjohtamiskoodi on parantanut selvästi esimerkiksi hätätilanteisiin varautumista ja harjoittelua. Osittain METKU-hankkeessa kerättyyn aineistoon perustuvassa väitöstutkimuksessa MMM Jouni Lappalainen todensi, että parikymmentä vuotta sitten pakolliseksi tullut turvallisuusjohtaminen on tullut osaksi hyvää merimiestaitoa. Tutkimus toi kuitenkin esille myös merkittäviä puutteita esimerkiksi poikkeamien ja vaaratilanteiden raportoinnin suhteen.

Lappalaisen mukaan turvallisuusjohtamisen soveltamista voitaisiin parantaa ottamalla laivojen henkilökunta enemmän mukaan kehittämään turvallisuutta. Myös eri toimijoiden, kuten varustamoiden ja viranomaisten yhteistyötä pitää kehittää edelleen sekä kansallisesti mutta myös kansainvälisesti.

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Jouni Lappalainen esittää väitöskirjansa Finnish maritime personnel’s  conceptions on safety management and safety culture julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 17.6.2016 klo 12.00 (Turun yliopisto, päärakennus, Tauno Nurmela -sali, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Jens-Uwe Schröder-Hinrichs (World Maritime University, Malmö, Ruotsi) ja kustoksena professori Jussi S. Jauhiainen. Tilaisuus on englanninkielinen.

Väitöstiedote kokonaisuudessaan Turun yliopiston sivuilla, sekä linkki sähköiseen julkaisuun.