Väitös 4.11.2016: Suomenlahden kemikaalitankkerien karilleajoista ja yhteentörmäyksistä

Suomenlahdella kulkevien kemikaalitankkereiden vuotoriskit ovat jäänet toistaiseksi vähälle huomiolle. Aalto-yliopistossa tarkastettavan DI, KTM Otto Sormusen väitöskirjassa keskitytään tähän ongelmaan. Väitöskirjassa arvioidaan kemikaalitankkerien karilleajojen ja yhteentörmäyksien toistuvuutta sekä mahdollisten vuotojen kokoja.

Sormunen toteaa, että riippumatta lähestymistavasta karilleajoja ja yhteentörmäyksiä tarkastelevissa malleissa on huomattavaa epävarmuutta. Yksi suurimmista ongelmista on se, että merenpohjan muotojen tarkka mallintaminen on haasteellista. Väitöskirjassa esitetään systemaattinen malli pohjanmuotojen mallintamiseen. Lisäksi esitetään, että karilleajojen vuotoja voidaan arvioida menetelmillä, jotka eivät vaadi tarkkaa tietoa pohjan muodosta. Onnettomuustilastot eivät tuo ratkaisua ongelmaa, koska merkittävä osaa onnettomuuksista jää raportoimatta.

Havaittu epävarmuus vaikuttaa sekä karilleajojen ja yhteentörmäyksien riskianalyysin luotettavuuteen että riskienhallintamenetelmiin. Riskienhallintastrategiat, jotka pohjautuvat keskiarvoihin tai odotettuun hyötyyn eivät toimi hyvin koska riskianalyysiin liittyy suuri epävarmuus. Sormunen ehdottaa ratkaisuksi riskienhallintastrategioita, jotka osaavat ennalta varautua ja joustavasti reagoida epätodennäköisempiin tai odottamattomiin tilanteisiinkin. Tämän kaltaisten riskinhallintastrategioiden käyttö vaatii, että epävarmuutta ja sen vaikutuksia on systemaattisesti arvioitava merenkulun riskejä mallintaessa. Sormunen toteaakin, että karimallien kehittäminen ja systemaattinen epävarmuusanalyysien soveltaminen tulee olla olennainen osa merenkulun riskien tutkimusta.

DI, KTM Otto Sormunen väittelee 4.11.2016 klo 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun, konetekniikan laitoksella osoitteessa, Otakaari 4, sali K216, Espoo aiheesta ”Groundings and collisions: risk and uncertainty – case studies from the Gulf of Finland on chemical tankers”.

Vastaväittäjänä toimii yliassistentti Ângelo Manuel Palos Teixeira Lissabonin yliopistosta.

Väitöskirjan verkko-osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7032-2