Väitös Otaniemessä 30.10.2015: voiko riskianalyysin lukuihin uskoa?

Väitös meritekniikan ja laivaturvallisuuden alalta, DI Floris Goerlandt

DI Floris Goerlandt väittelee 30.10.2015 klo 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, sovelletun mekaniikan laitoksella, aiheesta Meriliikenteen riskien analysointi: periaatteet, rakenteet ja mallien arviointi. Väitöskirjan nimi on englanniksi Risk analysis in maritime transportation: principles, frameworks and evaluation. Väitöksen ala on meritekniikka ja laivaturvallisuus.

Väitöskirja keskittyy merenkulun turvallisuuteen ja käsittelee alan eri teemoja, kuten käsitteet, luotettavuus, riskimallit, ennustaminen sekä ennusteiden epävarmuus.

Kehitettyjen mallinnusperiaatteiden pohjalta luodaan kaksi perusrakennetta riskianalyyseille, toinen liittyy riskitasoon vaikuttamiseen ja toinen operatiiviseen riskimallinnukseen. Kehitetyt perusrakenteet esitellään laajojen tapaustutkimusten kautta, jotka liittyvät merenkulun öljyvahinkoihin laivaväylillä ja laivatörmäysten estämiseen liittyviin hälytysjärjestelmiin. Lopuksi arvioidaan riskianalyysien luotettavuutta eli pyritään vastaamaan kysymykseen voidaanko saatuihin lukuihin uskoa.

Osa hankkeen tuloksista on tuotettu RescOP– ja WINOIL-hankkeissa.

Lisätietoja ja väitöskirja pdf-tiedostona löytyy Aalto-yliopiston sivuilta.