Veneilijät arvostavat siisteyttä ja turvallisuutta

Helsingin yliopiston tutkijat Annukka Lehikoinen, Emilia Luoma ja Renne Vantola ovat selvittäneet, mitä Suomessa ja Virossa vierailijat pienvenesatamilta toivovat ja miten pienvenesatamia tulisi kehittää.

Osa 30MILES -hanketta olevien tutkimusten mukaan veneilijöillä vierasvenesataman valintaan vaikuttaa eniten sataman turvallisuus, siisteys ja satamien tarjoamat palvelut. Virossa päätöksen teossa korostui myös hinta. Veneilijät arvostavat siistejä ja rauhallisia pysähdyspaikkoja. Suosituimpia palveluita satamissa ovat suihku, wc, sauna ja kauppa.

Kohti ympäristöystävällisempää veneilyä

Palveluiden ympäristöystävällisyys on sekin vesistömatkaajille merkityksellistä. Mutta arjen ekotekojen on oltava vaivattomia.  Osa veneilijöistä totesi jätteiden lajittelun olevan veneessä turhaa, jos satamissa ei roskia voi lajitella. Vastaavasti jos satamissa ei ole septiasemaa tai se ei toimi kunnolla, joutuvat veneilijät tyhjentämään tankkinsa luontoon.

Pienvenesatamat voivat myös olla mahdollisuus ohjata veneilijöitä kohti ympäristötietoisempaa käyttäytymistä.

– Esimerkiksi siten, että satamat tarjoavat hyvän jätehuollon, toimivan septiaseman ja sellaisia palveluita, jotka kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän, Helsingin yliopiston tutkijat selventävät.

Tutkimusmenetelmistä

Tutkimusryhmä teki pienvenesatamien käyttäjille kaksi kyselytutkimusta. Ensimmäinen tehtiin vuonna 2016 ja toinen 2017. Tutkimuskokonaisuuteen kuuluu myös satamien pitäjien haastattelututkimus. Sekä kyselytutkimukset että haastattelut tehtiin hankkeen molemmissa maissa Suomessa ja Virossa. Vuonna 2017 tehtyyn kyselyyn suomenkielisiä vastaajia oli 392 ja vironkielisiä 93. Ensimmäiseen kyselytutkimukseen saimme yhteensä 366 vastausta.

Lue enemmän 30MILES-hankkeesta

The results of 30MILES web-query 2017