Kriisinkestävä Kotka: systeeminen tulevaisuusajattelu osaksi kaupungin strategista varautumista