• < Back
  • project
  • Recent
  • Publications

The international nature and traditions of maritime traffic present a number of safety challenges. While our maritime traffic has always been relatively free, the current rate of growth requires monitoring and guidance comparable to that of air traffic. Finland’s shipping companies have proven their competence in developing solutions for near miss situations and occupational and traffic safety challenges. The METKU project examined ways in which the safety culture in the maritime traffic sector can be improved.

Funding

A total budget of 730,000 euros. Part of the EU’s European Regional Development Fund programme for Southern Finland. The other contributors were the City of Kotka, the Coalition of Southern Finland’s Regions, and members of the business group

Partners

Kotka Maritime Research Association (coordinator)
Turku University Brahea Centre, Centre for Maritime Studies
Helsinki University of Technology
Kymenlaakso and Turku Universities of Applied Sciences

Turvallisuuskulttuurissa riittää merellä vielä kohennettavaa

Kymen Sanomat 18.8.2010

Load PDF

Turvallisuusasenteet ovat merenkulussa parantuneet,

Kymen Sanomat 21.11.2008

Load PDF

Merenkulun turvallisuusasenteiden kehittymistä tutkitaan Suomenlahdella

Turun Sanomat 21.11.2008

Load PDF

Säkerhetskultur till sjöss undersöks

Åbo Underrättelser, tema Sjöfart och logistik (sidan 13) 21.11.2008

Load PDF

Merellä asennoidutaan entistä paremmin turvallisuuskysymyksiin

Viikko-Eteenpäin, 27.11.2008

Load PDF

Merellä asennoidutaan entistä paremmin turvallisuuskysymyksiin

Viikko-Eteenpäin, 27.11.2008

Load PDF

Influence of corporate top management to safety culture – A literature survey

Pekka Räisänen, Turun Ammattikorkeakoulu, Laivalaboratorio

Load PDF

Transforming maritime safety culture – Evaluation of the impacts of the ISM Code on maritime safety culture in Finland

Jouni Lappalainen, Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. ISBN 978-951-29-3777-6

Load PDF

Jopa viidennes aluksista ei läpäise turvallisuustarkastuksia

Turun Sanomat 11.2.2009

Load PDF

Meriliikenteen valvonta automatisoituu

Automaatioväylä 3/2009

Load PDF

Tutkimuusjulkaisu 2009

Pekka Malvela (toim.), Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja, Sarja B.
ISBN (PDF) 978-952-5681-37-6

Load PDF

Safety performance indicators for maritime safety management – Literature review

Risto Jalonen ja Kim Salmi. Teknillinen korkeakoulu. Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta. Sovelletun mekaniikan laitos. Sarja AM, Espoo 2009.

Load PDF

Turvallisuusjohtamisjärjestelmien vertailu – Tutkimusraportti

Timo Kunttu. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Merenkulku ja logistiikka. Kotka 2009.

Influence of Corporate Top Management to Safety Culture – A Literature Survey

Pekka Räisänen. Turun ammattikorkeakoulu. Reports from Turku University of Applied Sciences 88, Turku 2009. ISBN (PDF) 978-952-2161-04-8

Load PDF

Maritime personnel’s safety attitudes

Jouni Lappalainen, Ulla Tapaninen. University of Turku Centre for Maritime Studies.
IAME2009 conference, “Understanding Shipping Markets”, Copenhagen the 24th – 26th of June 2009 (oral presentation, unpublished).

Load PDF

Safety culture and maritime personnel´s safety attitudes – Interview Report

Jouni Lappalainen & Kim Salmi. Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja, A48, 2009.

Load PDF

Turvallisuusjohtaminen moniammatillisessa viranomaisverkostossa

Hilkka Dufva, Anneli Airola, Tommy Ulmanen. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009.

Load PDF

Turvallisuusjohtamisjärjestelmien toteutus satamissa ja niissä toimivissa yrityksissä

Annika Koivistoinen. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Logistiikan koulutusohjelma / merikuljetukset ja satamaoperaatiot, 2009

Load PDF

Accident analysis; The tool for risk evaluation

Heini Kiuru ja Kim Salmi. Teknillinen korkeakoulu. Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta. Sovelletun mekaniikan laitos. Sarja AM, Espoo 2009.

Meriympäristöön ja meripelastukseen liittyvät keskeiset sopimukset ja lainsäädäntö — Vastuut Suomenlahden alusöljyvahingoissa

Laura Sariola. Teknillinen korkeakoulu. Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta. Maanmittaustieteiden laitos. Diplomityö, 2009.

Load PDF

Targeting Accident Prone Ships by Their Behaviour and Safety Culture

Kim Salmi. Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu. Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta. Sovelletun mekaniikan laitos. Sarja AM 14, Espoo 2010.

Load PDF

Viranomaisnäkemykset turvallisuusjohtamisesta


Lauri Juurijoki. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Merenkulun koulutusohjelma, Merikapteenin työ 2010.

Load PDF

Incident reporting and continuous improvement: poor utilisation of safety measures in maritime industry in 5th International

Conference on Collision and Grounding of Ships, June 14th - 16th 2010 Espoo, Finland.
Jouni Lappalainen, Kim Salmi, Pentti Kujala, Ulla Tapaninen. Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu. Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta. Sovelletun mekaniikan laitos. Sarja AM 16, Espoo 2010.

Efficiency of the ISM Code in Finnish shipping companies

Juha Heijari & Ulla Tapaninen (eds.). Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja, A52, 2010.

Load PDF

Utilization of incident reporting in the Finnish maritime industry

Anne Vepsäläinen & Jouni Lappalainen. Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja, A53, 2010.

Load PDF

A Review of the Main Conventions and Legislation on the Marine Environment and Sea Rescue – Liabilities for Vessel Source Pollution in the Gulf of Finland

Laura Sariola. Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskuksen julkaisuja, 2010.

Load PDF

Turvallisuusjohtaminen moniammatillisissa viranomaisverkostoissa

Hilkka Dufva & Juhani Pekkola. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Tutkimuksia ja Raportteja. Nro 61, 2010, 81 s.

Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät satamissa

Mirva Salokorpi & Jorma Rytkönen. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Tutkimuksia ja Raportteja. Nro 64, 2010, 113 s.

Implementation time

1.1.2008 - 31.12.2010