Publications


Scientific publications

Influence of corporate top management to safety culture – A literature survey

Pekka Räisänen, Turun Ammattikorkeakoulu, Laivalaboratorio

Load PDF

Other publications

St. Petersburg Oil Recovery Training Centre “SPORT”FEASIBILITY STUDY

Turvallisuusasenteet ovat merenkulussa parantuneet,

Kymen Sanomat 21.11.2008

Load PDF

Merenkulun turvallisuusasenteiden kehittymistä tutkitaan Suomenlahdella

Turun Sanomat 21.11.2008

Load PDF

Säkerhetskultur till sjöss undersöks

Åbo Underrättelser, tema Sjöfart och logistik (sidan 13) 21.11.2008

Load PDF

Merellä asennoidutaan entistä paremmin turvallisuuskysymyksiin

Viikko-Eteenpäin, 27.11.2008

Load PDF