MIMIC

Minimizing risks of maritime oil transport by holistic safety strategies
 • 🡠
 • hanke
 • Ajankohtaiset
 • Julkaisut

EU:n Itämeristrategian keskeisiä tavoitteita ovat Itämeren alueen ympäristöarvojen säilyttäminen, elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen, alueen houkuttelevuuden lisääminen sekä turvallisuuden parantaminen. Suomenlahdella matkaa päivittäin öljylastissa olevia tankkereita. Öljyonnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä niistä mahdollisesti koituvien haittojen minimoimiseksi on tärkeätä suunnata rajalliset resurssit mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Työkalu onnettomuusriskien ennakoimiseen

EU:n Itämeri-strategian lippulaivahankkeessa Minimizing risks of maritime oil transport by holistic safety strategies, (MIMIC) kehitettiin analyysityökalu, jonka avulla öljyonnettomuuksien riskejä Suomenlahdella voidaan ennakoida. Tutkimusryhmä tarkasteli onnettomuuksien todennäköisyyttä kolmelta eri kannalta.

Yksi oli luotsauspakon laajentaminen Suomenlahdella, toinen oli alusten rakenteiden vahvistaminen. Lisäksi arvioitiin, miten onnettomuusriski vähenisi, jos alusten reittisuunnitelmat olisivat paremmin viranomaisten tiedossa. Tutkimuksen mukaan kustannustehokkain tapa vähentää onnettomuusriskiä on panostaa laivojen reittisuunnitelmiin, jolloin tieto kulkisi paremmin laivan ja valvontakeskuksen välillä.

Järjestelmällinen reittisuunnitelman käyttäminen Suomenlahdella lisäisi tutkimusryhmän laskelmien mukaan kustannuksia vain noin 100 000 euroa vuodessa, mutta riski vähenisi 20 prosenttia.

Onnettomuusriskien lisäksi työkalun avulla voidaan ennakoida riskiä öljyn valumiseen mereen. Kerätyn tiedon perusteella voidaan myös arvioida, montako kertaa vuodessa laivojen on todennäköistä törmätä toisiinsa ja miten todennäköistä on tankkerien ajautuminen karille. Lisäksi hankkeessa kehitettiin työkalua, jonka avulla voidaan ennakoida ja seurata öljyn kulkeutumista vuotopaikalta kohti rantaa. Tiedosta on suurta hyötyä öljyntorjunnan suunnittelussa.

Rahoitus

Hankkeen rahoitti Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007–2013. Sen kokonaisbudjetti oli 2 072 341 euroa.

Yhteistyökumppanit

 • Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry (koordinointi)
 • Turun yliopisto, Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus
 • Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
 • Aalto yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Swedish Meteorological and Hydrological Institute and Finnish Environment Institute
 • Suomen Ympäristökeskus
 • Tallinnan tekninen yliopisto
 • Tartun yliopisto

Baltic Sea Oil Spill Conference 20-21.11.2013

Baltic Sea Oil Spill Conference 20-21.11.2013

Vellamo, Kotka

Moderattori: Mikael Panelius, TallinkSilja

Englanninkielisen konferenssin ohjelma:

11:45 Registration

11:55 Lunch

12:30 Welcome: Tommi Arola, Finnish Transport Agency

12:45 Oil spill prevention and cooperation along the Baltic Sea: Hermanni Backer, HELCOM

13:15 OILRISK: Riikka Venesjärvi, Helsinki University

13:45 Forecasting of oil transportation and insight in ship’s crew: Olli-Pekka Brunila, University of Turku

14:15 Coffee break

14:45 Can illegal actions cause oil spills?: Mirva Salokorpi, Kymenlaakso University of Applied Sciences

15:05 Contributors to a grounding accident – What does evidence tell: Arsham Mazaheri, Aalto University

15:35 Assessing the consequences of collision and grounding accidents: Kristjan Tabri, Tallinn University of Technology

15:45 Smart Response Web – enabling dynamic situation awareness: Robert Aps, University of Tartu

16:15 Estimating length of oiled coastline after a spill: Kim Dahlbo, Finnish Environment Institute

16:30 The HELCOM oil drift forecast system Seatrack Web: Anette Jönsson, SMHI

17:00 A metamodel for evaluating measures to minimize oil spill risks: Annukka Lehikoinen, University of Helsinki

17.20 A risk governance framework to improve maritime safety: Päivi Haapasaari, University of Helsinki

18:00 Conclusion

19:00 Dinner at Fransmanni, Keskuskatu 21 (at own expense)

Thursday 21 November 2013

9:30 Oil spill risk management in the Baltic Sea: Agoshkov, Institute of Numerical Mathematics, Moscow

9:45 Optimum ship routes – a risk theory based solution: Agoshkov, Institute of Numerical Mathematics, Moscow

10:00 The Baltic Sea circulation and assessment of marine pollution: Zalesny, Institute of Numerical Mathematics, Moscow

10:15 Baltic cooperation for oil spills: Jonas Pålsson, Baltic Maritime Science Park

10:35 Oil Spill Recovery in Ice: Esa Ritari, Aker Arctic

10:55 Coffee

11:15 Baltic cooperation for authorities: Ojars Gerke, Latvian Coast Guard

11:45 Concluding remarks: Pentti Kujala, Aalto University

12:00 End of the conference

Toteutusaika

1.5.2011 - 31.12.2013