Organisaatio

Merikotka tutkimuskeskus on itsenäinen tutkimusyhdistys, Meriturvallisuuden ja liikenteen tutkimusyhdisrys ry (Merikotka ry). Sen johdossa on toiminnanjohtaja Anna Kiiski.

Tutkimustoiminta

Merikotkan tutkimustoiminta perustuu neljän yliopiston yhteistyöhön. Tutkimustoimintaa johtaa yhteistyöyliopistojen professoreista, tutkimuspäälliköistä sekä yhdistyksen tutkimusjohtajasta ja toiminnanjohtajasta muodostuva johtoryhmä.

Tommi Inkinen Turun yliopisto

Sakari Kuikka Professori Helsingin yliopisto

Pentti Kujala Professori Aalto-yliopisto

Olli-Pekka Brunila Tutkimuspäällikkö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Justiina Halonen Tutkimuspäällikkö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Logot

Tutkimuskeskuksen hallinto

Meriturvallisuuden ja liikenteen tutkimusyhdistys ry:n asioita hoitaa yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan kahden vuoden määräajaksi kerrallaan.