MERITURVALLISUUDEN JA -LIIKENTEEN TUTKIMUSKESKUS

Tutkimusta kestävän merenkulun hyväksi

Keskiössä merenkulun kestävyys  

Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus (Merikotka) on erikoistunut meriliikenteen ja logistiikan poikkitieteelliseen tutkimukseen ja kehittämiseen ja huomioi työssään monia eri näkökulmia. Keskuksen alaisuudessa toimivan tutkijayhteisön yhteinen visio on edistää merenkulun kokonaisvaltaista kestävää kehitystä tieteellisen yhteistyön keinoin.

Huippututkimusta neljän yliopiston voimin

Merikotkan tutkijaverkosto koostuu Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Turun yliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) tutkijoista ja asiantuntijoista. Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys toimii keskuksen ytimessä koordinoiden ja tukien tieteidenvälistä yhteistyötä sekä yhteisen toimintastrategian toteuttamista. Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus.

Kotkan kaupungin perustama 

Merikotka on perustettu vuonna 2005 Kotkan kaupungin aloitteesta. Merikaupungille merenkulku ja merilogistiikka ovat keskeinen elinkeinoalue. Perustamisen takana oli halu tunnistaa merikuljetuksiin liittyviä riskejä ja toisaalta hyötyä mahdollisuuksista. Kaupunki tukee taloudellisesti jäsenyliopistoihin sijoittuneita Merikotka-professuureja sekä yhdistyksen perustoimintaa.

Laaja yhteistyöverkosto 

Merikotka tekee tiivistä yhteistyötä lukuisten eri alojen asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa ylläpitäen jatkuvaa vuoropuhelua tutkimustulosten relevanssin ja sovellettavuuden varmistamiseksi. Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Liikenne- ja viestintävirasto, Metsähallitus sekä kehitysyhtiö Cursor Oy, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (EKAMI) ja Kotkan Maretarium.