MERITURVALLISUUDEN JA -LIIKENTEEN TUTKIMUSKESKUS

Tutkimusta kestävän merenkulun hyväksi

Merenkulun riskit hallintaan

Merikotka on kansainvälinen toimija. Teemme monitieteistä ja soveltavaa tutkimusta meriliikenteen turvallisuuden parantamiseksi, onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi ja meriympäristön suojelemiseksi.

Merikotkalla on laaja, koko maailman kattava yhteistyöverkosto. Yliopistojen ja tutkimuskeskusten lisäksi työskentelemme monien erilaisten organisaatioiden kanssa.

Merikotka perustettiin vuonna 2005 Kotkan kaupungin aloitteesta. Merikaupungissa haluttiin syventää tietämystä merenkulun riskeistä ja niiden hallinnasta. Tätä varten perustettiin yliopistojen osaamista hyödyntävä korkealaatuinen tutkimuskeskus, jossa keskitytään meriliikenteen, meriturvallisuuden ja meriympäristön tutkimiseen.

Huippututkimusta neljän yliopiston voimin

Yhteiskunnallinen päätöksenteko vaatii tuekseen tieteellisesti varmennettua tietoa. Merikotkan osaaminen perustuu Helsingin yliopiston, Aalto yliopiston, Turun yliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimukseen. Monitieteiseen tutkijaverkostoomme kuuluu tällä hetkellä yli 30 tutkijaa.

Merikotkan tutkijoista osa kuuluu Aalto-yliopiston tutkimusryhmään, jota luotsaavat professori Pentti Kujala ja apulaisprofessori Osiris Valdez Banda. Ryhmä tutkii merenkulun ja erityisesti talvimerenkulun riskienhallintaa sekä uusien teknologioiden hyödyntämistä.

Helsingin yliopiston professori Sakari Kuikan ryhmä tutkii merenkulun ympäristövaikutuksia. Turun yliopiston tutkijat työskentelevät professori Tommi Inkisen johdolla. Ryhmässä tutkitaan merenkulun logistisia järjestelmiä.

Tutkimusjohtaja Ville Hentun johtama Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ryhmä keskittyy satamalogistiikan ja toimitusketjujen kehittämiseen sekä merenkulun riskien hallintaan ja häiriötilanteiden ennakointiin.

Arvostettu hanke-ekspertti

Merikotka on tunnettu myös korkeatasoisesta hankeosaamisestaan. Tutkimuskeskus johtaa useita tutkimushankkeita ja on monessa muussa hankkeessa mukana hankekumppanina. Vuonna 2020 hankebudjettimme oli yli 2,7 miljoonaa euroa.

Tutkimuskeskuksen ytimenä toimii Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys, Merikotka ry.

Yhdistyksen jäseniä ovat Aalto yliopisto, Cursor Oy, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Helsingin yliopisto, Kotkan Maretarium Oy, Kotkan kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, Turun yliopisto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto ja Suomen ympäristökeskus.

Hallitus 2022

Aalto-yliopisto:
Jani Romanoff; varajäsen Heikki Remes
Kotkan – Haminan seudun koulutuskuntayhtymä:
Sami Tikkanen (1. vpj); varajäsen Kimmo Kallioniemi
Helsingin Yliopisto:
Kari Hyytiäinen; varajäsen Sirkku Manninen
Kotkan kaupunki:
Petri Luotio (pj); varajäsen Jukka Tanska
Luonnonvarakeskus:
Riikka Venesjärvi; varajäsen Meri Kallasvuo
Turun yliopisto:
Petteri Alho; varajäsen Anne Erkkilä-Välimäki
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:
Ville Henttu (2. vpj); varajäsen Noora Talsi
Cursor Oy:
Carina Pulkkinen, varajäsen David Lindström