MERITURVALLISUUDEN JA -LIIKENTEEN TUTKIMUSKESKUS

Tutkimusta kestävän merenkulun hyväksi

Merenkulun riskit hallintaan

Merikotka on kansainvälinen tutkimuskeskus. Teemme monitieteistä ja soveltavaa tutkimusta meriliikenteen turvallisuuden parantamiseksi, onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi ja meriympäristön suojelemiseksi.

Merikotkalla on laaja, koko maailman kattava yhteistyöverkosto. Yliopistojen ja tutkimuskeskusten lisäksi työskentelemme monien erilaisten organisaatioiden kanssa.

Merikotka perustettiin vuonna 2005 Kotkan kaupungin aloitteesta. Merikaupungissa haluttiin syventää tietämystä merenkulun riskeistä ja niiden hallinnasta. Tätä varten perustettiin yliopistojen osaamista hyödyntävä korkealaatuinen tutkimuskeskus, jossa keskitytään meriliikenteen, meriturvallisuuden ja meriympäristön tutkimiseen.

Huippututkimusta neljän yliopiston voimin

Yhteiskunnallinen päätöksenteko vaatii tuekseen tieteellisesti varmennettua tietoa. Merikotkan osaaminen perustuu Helsingin yliopiston, Aalto yliopiston, Turun yliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimukseen. Monitieteiseen tutkijaverkostoomme kuuluu tällä hetkellä yli 30 tutkijaa.

Merikotkan tutkijoista osa kuuluu Aalto-yliopiston tutkimusryhmään, jota luotsaa professori Pentti Kujala. Ryhmä tutkii merenkulun ja erityisesti talvimerenkulun riskienhallintaa sekä uusien teknologioiden hyödyntämistä.

Helsingin yliopistossa tutkijoita on kahdessa tutkimusryhmässä. Professori Sakari Kuikan ryhmä tutkii merenkulun ympäristövaikutuksia. Professori Päivi Haapasaaren ryhmä keskittyy riskien hallintaan ja riskiviestintään.

Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskuksen tutkijat työskentelevät professori Tommi Inkisen johdolla. Ryhmässä tutkitaan merenkulun logistisia järjestelmiä.

Tutkimusjohtaja Ville Hentun johtama Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ryhmä keskittyy satamalogistiikan ja toimitusketjujen kehittämiseen sekä merenkulun riskien hallintaan ja häiriötilanteiden ennakointiin.

Arvostettu hanke-ekspertti

Merikotka on tunnettu myös korkeatasoisesta hankeosaamisestaan. Tutkimuskeskus johtaa neljää tutkimushanketta ja on monessa muussa hankkeessa mukana hankekumppanina. Vuonna 2018 hankebudjettimme oli yli 3,1 miljoonaa euroa.

Tutkimuskeskuksen ytimenä toimii Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys, Merikotka ry.

Yhdistyksen jäseniä ovat Aalto-yliopisto, Cursor Oy, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Helsingin yliopisto, Kotkan Maretarium Oy, Kotkan kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, Turun yliopisto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto ja Suomen ympäristökeskus.