STOCA

Study of cargo flows in the Gulf of Finland in emergency situations
  • 🡠
  • hanke
  • Ajankohtaiset
  • Julkaisut

Itämeren alueen rantavaltioiden talouskasvu on ollut voimakasta ja sekä maa- että merikuljetukset ovat lisääntyneet merkittävästi. Suomi ja Viro käsittelevät satamissaan huomattavan osan Venäjälle menevistä kuljetuksista oman vientinsä ja tuontinsa lisäksi. Itämeren rantavaltioiden kuljetusmuodoista 76 % tehdään meriteitse ja ainoastaan 24 % muilla kuljetusmenetelmillä, joten kaikki maat ovat erittäin riippuvaisia merikuljetuksista. Aiemmin ei kuitenkaan ole ollut tutkimuksia siitä, miten nämä merikuljetusvolyymit voitaisiin hoitaa, jos kuljetusketjussa tapahtuisi merkittäviä muutoksia. Esimerkkinä poikkeusolosta voisi olla jos yksi tai useita satamia tai merikuljetusreittejä olisi pois käytöstä talous-, ympäristö- tai muun muutoksen johdosta.

Study of cargo flows in the Gulf of Finland in emergency situations (STOCA) -tutkimuksessa analysoimme ja simuloimme kriisitilanteiden aiheuttamia muutoksia kuljetusketjussa niin liike-elämän kuin valtioiden näkökulmasta. Tutkimuksessa painottui uusien kuljetusreittien ja menetelmien analysointi, joka tehtiin yhteistyössä Viron kanssa siten, että valtioiden huoltovarmuus pystyttäisiin säilyttämään myös kriisitilanteessa. Työssä selvitettiin meriliikenteen ja logistiikan tulevaisuuden kuljetusmääriä, eri kuljetusmenetelmien ja -reittien mahdollisuuksia sekä vaikutuksia kuljetusketjuun, jotta mahdolliset epäjatkumot ja niiden vaikutukset alueen kuljetusvirtoihin saataisiin selville.

Hankkeessa kartoittiin mahdollisia poikkeustilanteita Itämeren alueen satamien ja Kaakkois-Suomen logistiikkakeskusten toiminnalle. Lisäksi me analysoimme, millaiset poikkeustilanteet voisivat vaikuttaa Suomenlahden kappaletavaravirtojen ohjautumiseen muihin satamiin ja millaisia seurauksia mahdolliset poikkeustilanteet voisivat aiheuttaa elinkeinoelämälle ja julkishallinnolle. Tarkastelimme myös vaihtoehtoisten maantie- ja rautatiekuljetusreittien ympäristövaikutuksia.

Tiivistelmä tuloksista (englanniksi)

Rahoitus

Hankeen rahoitti Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007-2013.

Hankekumppanit

  • Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry (koordinaattori)
  • Pohjoinen ulottuvuus tutkimuslaitos NORDI
  • Estonian Maritime Academy
  • Turun yliopisto
  • Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kouvolan yksikkö
  • Estonian Maritime Academy

 

 

Toteutusaika

1.1.2009 - 30.4.2011