TOPCONS

Transboundary tools for spatial planning and conservation of the Gulf of Finland
 • 🡠
 • hanke
 • Ajankohtaiset
 • Julkaisut

Suomalais-venäläisen Transboundary tools for spatial planning and conservation of the Gulf of Finland (TOPCONS) -hankken tavoitteena oli suunnitella työkalu, jonka avulla voidaan kartoittaa herkät ja monimuotoiset vedenalaismaisemat ja suunnitella vesialueiden hoitoa ja käyttöä. Hankkeessa haluttiin myös tuottaa vertailukelpoista, monitieteistä tietoa merialueiden kestävän käytön suunnitteluun ja merien suojeluun.

Hankkeen aikana kehitimme uuden karttapohjaisen työkalun merialueiden kestävän käytön suunnitteluun. Suunnittelutyökalun avulla ihmisen toimet ja luontoarvot voidaan sovittaa yhteen. Sen kehittämiseen käytettiin Itäiseltä Suomenlahdelta koottua tietoa geologiasta, biologiasta ja ihmisen toimista.

TOPCONS-aineistot ovat käytössä mm. Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma karttapalvelussa muiden merialueiden suunnittelun tukena

Tutkimushanke laati myös suomi-venäjä sanaston merialuesuunnitteluun.

Uusi kotilolaji

Selvitimme myös kalojen lisääntymisalueiden sijaintia ja ihmisen vaikutusta vedenalaisiin elinympäristöihin. Hankkeen aikana löytyi uusi kotilolaji Haminan edustalla.

Rahoitus

Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC 2007-2013 -ohjelma. Hankkeen budjetti oli 1 700 000 €.

Hankekumppanit

 • Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry (koordinaattori)
 • Helsingin yliopisto
 • Suomen ympäristökeskus
 • Geologinen tutkimuslaitos
 • Metsähallitus
 • Finnish Game and Fisheries Research Institute
 • A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute
 • Russian Academy of Science
 • Russian State Hydrometeorological University

Suomesta löytyi tieteelle tuntematon kotilo

Alle puolen sentin pituiset, sirot ja läpikuultavakuoriset pikkukotilot Haminan edustan merialueelta ovat kuluneen vuoden aikana herättäneet ihmetystä ja kansainvälistäkin kiinnostusta. Kyseessä on aiemmin havaitsematon laji, joka on todennäköisesti kulkeutunut meille muualta. Uusi kotilo lienee siis vieraslaji, joka on siirtynyt alueelle mahdollisesti meriliikenteen mukana. Kotilot löytyivät EU-ENPI –rahoitteisen suomalais-venäläisen TOPCONS-hankkeen kenttätutkimuksissa sekä Metsähallituksen Luontopalveluiden sukeltajien ottamista kovien pohjien näytteistä että tutkimusalus Muikulta otetuista näytteistä. Kotiloita havaittiin muutaman metrin syvyydeltä aina 10 metrin syvyyteen asti. TOPCONS-hankkeen työ täydentää osaltaan laajempaa Suomessa tehtävää vedenalaisen meriluonnon biologisen monimuotoisuuden kartoitustyötä (VELMU-ohjelma).

Lajille ei kuitenkaan ole löytynyt geneettisten tutkimusten eikä kansainvälisten merikotiloasiantuntijoiden morfologisten tarkastelujen jälkeenkään vastaavuutta minkään tunnetun lajin kanssa. Nyt löydetty kotilolaji on siis mahdollisesti myös tieteelle uusi. Kotilo kuuluu heimoon nimeltä Murchisonellidae, jota tavataan kaikkialla maailman valtamerillä. Muutamaa lähilajia tavataan Euroopastakin. Lähimmät yksittäiset havainnot kyseiseen heimoon kuuluvista lajeista ovat eteläiseltä Itämereltä Tanskan salmien alueelta. Kotilon alkuperä on vielä epäselvä, mutta saattaa olla, että se on murtovesiympäristöstä kotoisin, sillä sen esiintymisalueella Haminan edustalla suolapitoisuus on vain noin neljä promillea. Kotiloita ei ole toistaiseksi löytynyt vastaavista elinympäristöistä lännempää Suomenlahdelta tai muualta rannikoltamme. Haminan edustalla havaittiin useita kymmeniä kotiloita ja tiheydet yltävät jopa 500 yksilöön neliömetrillä.

Uuden kotilon lajinkuvaus on tekeillä Tukholman luonnonhistoriallisessa museossa, mutta se vienee vielä jonkin aikaa. Kotilon määrittämiseen on osallistunut asiantuntijoita myös Japanista, Uudesta-Seelannista, Chilestä, Venäjältä ja Ukrainasta, joista löytyy kyseisen kotiloryhmän asiantuntemusta.

Kuva: Katriina Könönen/Metsähallitus

Toteutusaika

1.2.2012 - 30.11.2014