INFUTURE

Future potential of Inland Waterways

  • < Takaisin
  • hanke
  • Ajankohtaiset
  • Julkaisut

Suurin osa kansainvälisestä rahtiliikenteestä kulkee maanteitä pitkin. Myös Suomen ja Pietarin välinen reitti on vilkkaasti liikennöity. Maantiekuljetuksissa on omat haasteensa – autoliikenne saastuttaa, se aiheuttaa onnettomuuksia ja kuormittaa tieverkostoa. Sisävesiliikenne voisi olla kustannustehokas, ympäristöystävällinen ja kuljetusalan yrityksiä kiinnostava vaihtoehto.

Sisävesiliikenteen kehittämistä

Future potential of Inland Waterways, INFUTURE, etsii laaja-alaisesti ratkaisuja kestävän ja kustannustehokkaan sisävesiliikenteen kehittämiseksi.

  1. Kartoitamme rahtiliikennettä koskevaa lainsäädäntöä sekä Venäjän ja Suomen tullikäytäntöjä.
  2. Etsimme tehokkaimpia tapoja käsitellä rahtia. Lisäksi luomme IT-järjestelmän, joka auttaa asiakasta löytämään nopeasti rahdilleen sopivimman palvelun.
  3. Kehitämme sisävesiliikenteeseen parhaiten sopivan alustyyppin.
  4. Suunnittelemme sisävesiväylille sopivimpia liikennöintikäytäntöjä

Rahoitus

Hankkeen päärahoittaja on Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelma.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 251 538 EUR.

Hankekumppanit

 

 

Vuosi takana, useita julkaisuja valmiina

INFUTURE hankkeen ohjausryhmä ja työryhmät kokoontuivat Pietarissa Admiral Makarovin meriakatemian isännöimässä tapaamisessa 15-16. lokakuuta.

Ohjausryhmän puheenjohtaja, Pekka Koskinen totesi avatessaan kokousta, että ensimmäinen toimintavuosi on takana ja nyt on aika tarkastella tähän mennessä saavutettuja tuloksia.

Työn on edennyt suunnitelmien mukaan kaikissa työpaketeissa ja useita akateemisia julkaisuja ja laajoja selvityksiä on jo saatavilla.

1) Transshipment Hub selvitystyö – Sisävesiliikenteeseen liittyvä lastipotentiaali ja arvio tavaravirroista on selvitetty sekä Suomesta että Venäjältä.
2) Sisävesiliikenne ja väyläteknologia – pilotointiin liittyvät vesialueet on kartoitettu ja analysoitu. Tavoitteena on selvittää onko mahdollista toteuttaa yksi pilotointi myös Neva-joessa.
3) Sisävesiliikenteen laivakonseptit – lastiarvioihin perustuen (TP1)  on suunniteltu uudenlaista laivakonseptia, jonka lastauskapasiteetti sopisi erilaisten lastien kuljettamiseen. Tavoitteena on tuottaa valmis suunnitelma laivakonseptista projektin loppuun mennessä.
4) Tiedotus ja yhteistyö – Sisältötyön hyvä eteneminen (TP1-3) antaa mahdollisuuden aloittaa tehokas tiedotus ja yhteistyö sisävesiliikenteeseen liittyvien tahojen kanssa. Seuraavan vuoden aikana tullaan järjestämään useita eri tapahtumia ja tapaamisia, jotta hankkeessa tuotettu tieto saadaan välitettyä eteenpäin.

Tapaamisen päätyttyä osallistujat pääsivät vierailemaan Admiral Makarovin meriakatemian museossa, jossa kerrotaan mm. merenkulun koulutuksen historiasta.

 

Teksti: Heli Koukkula-Teixeira

INFUTURE Seminaari: Sisävesiliikenne ja potentiaaliset lastivirrat

Pietarissa järjestettävän TRANS NEVA Maritime and Shipping Industry messujen yhteydessä pidetttiin INFUTURE hankeen seminaari, jossa käsiteltiin sisävesiliikennettä ja sen mahdollisuuksia Suomen ja Venäjän tavaraliikenteessä.

Seminaari koostui kolmesta osasta, jotka käsittelivät: 1) sisävesiliikenteen mahdollisuuksia Saimaan kanavan ja Volga-Baltin vesireiteillä; 2) teknologian ja väyläinfrastruktuurin avulla parannettavaa väyläturvallisuutta, sekä 3) uusia sisävesi- ja meriliikenteeseen sopivia laivakonsepteja.

Seminaarin avaasi rehtori  Sergey Olegovich Baryshnikov Admiral Makarovin meriakatemiasta (Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping). Hän korosti avauspuheessaan tulevien merenkulkijoiden koulutuksen merkitystä niin merenkulussa kuin sisävesiliikenteessä.

Tutkimus- ja kehittämistyöstä vastaava vararehtori Tatyana Alekseevna Pantina esitteli puheessaan Venäjän sisävesiliikenteen strategian 2030, jossa tavoitteena on lisätä liikennemääriä ja siirtää maakuljetuksia vesiliikenteeseen, joka nähdään ympäristöystävällisempänä kuljetusmuotona. Tätä muutosta varten Venäjän valtio on osoittanut 12 kansallista kehittämisprojektia, joiden tarkoitus on modernisoida Venäjän sisävesiliikennesysteemi.

Teksti: Heli Koukkula-Teixeira, Suomen Vesitieyhdistys ry

Pekka Koskisen haastattelu on katsottavissa Suomen Vesitieyhdistyksen sivujen kautta.

Uutisia seminaarista myös venäjäksi.

INFUTURE vieraili Volgo-Balt hallintoviranomaisten luona Pietarissa

INFUTURE järjesti toisen työryhmän kokouksen 10.4.2019 Makarovin yliopistossa Pietarissa. Päivän aikana käytiin läpi projektin eteneminen ja päivitettiin loppuvuoden pääkohdat. Hankepartnereiden lisäksi kokoukseen osallistui sisävesiliikenteen asiantuntijoita Venäjän ja Suomen puolelta. INFUTUREn ensimmäinen raportti on julkaistu ja se on luettavissa Merikotkan nettisivuilla osoitteessa: https://www.merikotka.fi/projects/infuture-future-potential-of-inland-waterways/

 

Toisen päivän aikana INFUTURE vieraili Volgo-Baltin hallinnossa, jossa varapääjohtaja Gennady Iosifovich Aizen toivotti henkilökohtaisesti ryhmän tervetulleeksi. Volgo-Baltin edustajat asiantuntijoineen kertoivat hallinnon eri rooleista ja merkityksistä toiminnassaan ja INFUTUREn edustajat loivat kuvan hankkeesta ja sisävesiväylien tulevaisuudesta ja kehityksestä Suomessa ja Ruotsissa. Vierailijat pääsivät tutustumaan myös viestintä- ja laivaliikenteen valvontakeskuksiin. Molemmat osapuolet olivat erittäin tyytyväisiä päivään ja Volgo-Baltin varapääjohtajan mukaan he haluavat tehdä yhteistyötä hankkeen kanssa ja ovat erittäin kiinnostuneita hankkeen tuloksista.

Uusi tutkimushanke sisävesiliikenteen kehittämiseksi

Sisävesiliikenteen kehittämiseen tähtäävä INFUTURE (Future potential for inland waterways) hanke käynnistyy lokakuussa. Hanke on kolmevuotinen ja sen rahoitus on saatu South-East Finland – Russia CBC 2014-2020 ohjelmasta, joka pääsee alkamaan marraskuussa.

”Kartoitamme rahtiliikennettä koskevaa lainsäädäntöä sekä Venäjän ja Suomen tullikäytäntöjä.  Lisäksi luomme IT-järjestelmän, joka auttaa asiakasta löytämään nopeasti rahdilleen sopivimman palvelun.” toteaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimusjohtaja Ville Henttu.

INFUTURE hankkeen tutkimustiimi etsii laaja-alaisesti ratkaisuja kestävän ja kustannustehokkaan sisävesiliikenteen kehittämiseksi. Yhteistyössä ovat mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Suomen Vesitieyhdistys, Meritaito Seahow Oy, Admiral Makarov State University for Maritime and Inland Shipping  ja North-West Russia Logistic and Information Development Center.

Merikotka-tutkimuskeskuksessa hanketta koordinoi Tarja Javanainen.

Inland waterway vessel concepts – Part 1

Lebedeva, M., Yatsuk, Y., Khomyakov, A., Lebedev, A., Afanasiev, A., Vasilieva, A., Ushakov, K., & Vetoshkin, A.
Project report concerning work package 3. Admiral Makarov SUMIS, St. Petersburg 2019.

Lataa PDF

A ship in compressive ice: an overview and preliminary analysis.

Li, F., Kujala, P., Montewka, J. In Proceedings of the International Conference on Port and Ocean Engineering Under Arctic Conditions. Delft, Netherland.

Lataa PDF

Kasvava paine hillitä ympäristötuhoja siirtää kuljetuksia maanteiltä sisävesille

Lybeck, T. Kouvolan Sanomat mielipidekirjoitus 17.2.2019

Siirry julkaisun sivulle >

Paine ilmastotekoihin kasvaa

Lybeck, T. Xamk internet publication READ (Research, Education and Regional Development) 16.12.2018

Siirry julkaisun sivulle >

Efficiency of modern geoinformation technologies application at survey works designing on inland waterways of Russia

Karetnikov, V., Rudykh, S. & Ivanova, A. MATEC Web Conf. Volume 265, 2019 International Geotechnical Symposium “Geotechnical Construction of Civil Engineering & Transport Structures of the Asian-Pacific Region” (GCCETS 2018), Article Number 02016

Siirry julkaisun sivulle >

Improving the quality of navigation and hydrographic support in the Arctic rivers estuarine waterways

Karetnikov, V.V., Prokhorenkov, A.A. & Efimov, K.I. hyväksytty konferenssiin "International Conference on Computational Intelligence and Data Science" (ICCIDS 2019)

The conceptual apparatus associated with multimodal transportation

Lebedev V.N. & Koroleva, E. julkaisussa Proceedings of the 18th International Conference "Logistics: Modern Trends of Development" 4-5.4.2019 Admiral Makarov State University for Maritime and Inland Shipping, Pietari (sivut 299-309 )(vain venäjäksi)

Siirry julkaisun sivulle >

Russian and Finland inland waterways future

Javanainen, T. & Pimonenko, M. julkaisussa Proceedings of the 18th International Conference "Logistics: Modern Trends of Development" 4-5.4.2019 Admiral Makarov State University for Maritime and Inland Shipping, Pietari (sivut 275-277)

Siirry julkaisun sivulle >

Logistics and inland waterway transport background in the INFUTURE project studies between Russian and Finland partners

Burkov, A. julkaisussa julkaisussa Proceedings of the 18th International Conference "Logistics: Modern Trends of Development" 4-5.4.2019 Admiral Makarov State University for Maritime and Inland Shipping, Pietari (sivut 261-267)

Siirry julkaisun sivulle >

Inland waterway transportation and its prospects in Russia and Finland

Pantina,T., Volkova,T. & Lybeck,T. 2019. Admiral Makarov SUMIS & South-Eastern Finland University of Applied Sciences XAMK

Lataa PDF

Study of commercial visibility and future cargo flows on the route Saimaa Lakes-Volgo Balt

Pantina, T. & Volkova, T. 2019, Admiral Makarov SUMIS

Lataa PDF

Prosperous Future of Inland Waterways

Lybeck, T. 2019. South-Eastern Finland University of Applied Sciences

Lataa PDF
Tarja Javanainen Projektipäällikkö

Toteutusaika

1.11.2018 - 31.10.2021