INTER

  • 🡠
  • hanke
  • Ajankohtaiset
  • Julkaisut

Innovative Research Network for Kymenlaakso – INTER tutkimushanke toi yliopistoissa käytetyn Research facilitator -toimintamallin sovellettuna Kymenlaaksoon. Toimintaa testattiin valmistelemalla hakemus Horisontti 2020 -puiteohjelmaan yhteistyössä kymenlaaksolaisen kasvuun ja innovointiin panostavan PK-yrityksen kanssa. Kokemuksista tiedottamalla yrityksiä pyritään rohkaisemaan mukaan kansainväliseen TKI-toimintaan ja EU:n puiteohjelmahakuihin.

INTER loppuseminaari 2.12.2014

Research facilitator -toimintamallin kehittämistyö toteutettiin kyselytutkimuksena. Kyselyn tavoitteena oli selvittää kymenlaaksolaisen tutkimuksen tukipalveluiden olemassa olevia resursseja, mahdollisia tarpeita sekä toteuttamisvaihtoehtoja.

Kysely toteutettiin ostopalveluna ja siihen osallistui edustajia kahdeksasta alueen TKI-toimintaa tekevästä organisaatiosta. Kyselytutkimuksen toteuttamisesta ja tuloksista on toimitettu erillinen selvitys, joka on lisätty loppuraportin liitteeksi (Kymenlaakson hankevalmistelun tukipalvelut, Loppuraportti, Oxford Research Oy). Kyselytutkimuksen tulokset esiteltiin Kymenlaakson toimijoille suunnatussa seminaarissa 2.12.2014, jossa pohjustettiin päätöstä yhteisen hankevalmistelun organisoimiseksi ja resursoimiseksi. Seminaari järjestettiin yhteistyössä KyGlo, Fifi ja Bridge-Moct
hankkeiden kanssa.

Toteutusaika

1.1.2014 - 31.12.2014