Lähtöaika

Aluksen lähtöaikatiedon laatu ja saatavuus
  • 🡠
  • hanke
  • Ajankohtaiset
  • Julkaisut

Aluksen satamakäynnin tehokkuus on kaikkien kuljetusketjun osapuolten yhteinen tavoite. Nykyistä tarkempi ja ajantasaisempi tieto alusten saapumisesta ja lähtemisestä voi johtaa resurssien järkevämpään käyttöön ja kustannussäästöihin. Aiemmat tutkimuksemme ovat keskittyneet pääosin saapumisaikatietoon, nyt selvitämme aluksen lähtöaikatiedon laatua ja saatavuutta.

Miten lähtöaikatieto muodostuu, kulkee ja päivittyy?

Satamasta uloslähtevien alusten aikataulutietojen laadussa ja saatavuudessa on tunnistettu kehityskohteita. Ongelmat tiedon ajantasaisuudessa tai välittymisessä voivat vaikeuttaa hinauksen, luotsauksen tai jäänmurron suunnittelua. Tästä aiheutuu häiriöitä ja lisäkustannuksia koko kuljetusketjulle. Vaikutukset voivat ulottua aina lähtevän aluksen määräsatamaan asti.

Lähtöaika-projektissa selvitämme, mitkä tekijät vaikuttavat alusten satamakäyntien aikataulutiedon muodostumiseen ja kulkuun. Kartoitamme lähtöaikatietojen laatua ja saatavuutta eri satamaliikenteen toimijoiden yhteistyön näkökulmasta. Aineistoa kerätään haastattelemalla sataman toimijoita ja muita asiantuntijoita. Pyrimme myös saattamaan satamakäynnin osapuolia yhteen pohtimaan tiedonkulun kehittämistä digitalisaation mahdollistamin uusin keinoin.

Selvitys tukee käynnissä olevaa DigiPort-hanketta, jossa tutkitaan satamien digitalisaatiota ja kehitetään avoimen datan hyödyntämistä satamissa.

Tarkka lähtöaikatieto on myös ehdoton toimintaedellytys meriliikenteen digitalisaation eri osa-alueiden, kuten automaation ja etäluotsauksen, edistymiselle.

Rahoitus

Projektin kokonaisbudjetti on 20 106 euroa, ja sen rahoittaa Kymenlaakson Liiton AIKO-ohjelma ja Merenkulun säätiö.

Keskustelussa kuuma kysymys alusten lähtöaikojen paremmasta ennakoitavuudesta

Tiedonjaolla sujuvuutta satamakäynteihin -iltapäivässä 14.3.2019 työstettiin kuumaa kysymystä alusten lähtöaikojen paremmasta ennakoitavuudesta.

Iltapäivään GLO Hotellissa kokoontui laivanselvittäjiä, varustamoiden, satamayhtiöiden ja satamaoperaattorien edustajia, viranomaisia sekä alalle digitaalisia palveluja tarjoavia. Mukana oli lähes 50 henkilöä ympäri Suomen.

Tilaisuuden avasi Merikotkan tutkimusjohtaja Maria Hänninen. Liittojen edustajat kertoivat satamakäynteihin liittyvän tiedonjaon haasteista omien jäsenyritystensä näkökulmista. Puheenvuoron käyttivät Sari Turkkila Laivameklariliitosta, Kirsti Tarnanen-Sariola Satamaliitosta ja Juha Mutru Satamaoperaattoreista.

Erityisasiantuntija Katariina Kalatie Traficomista avasi Merilogistiikan tiedonkulun kehittämisen haasteita ja Merikotkan projektitutkija Janne Saarikoski kerto Lähtöaikaprojektin tuloksista. Markus Mannevaara Wärsilästä kertoi Portify-projektista, jossa pyritään aluksen ja sataman välisen tiedonkulun edistämiseen.

Aluksen satamakäyntiin ja siihen liittyvään logistiseen ketjuun kuuluu lukuisia eri toimijoita ja satamakäynnin yhteydessä vaihdetaan paljon tietoa. Tiedonvaihtoon ei ole kattavaa tehokasta ratkaisua, vaan tieto kulkee siiloissa – jos kulkee. Tästä aiheutuu turhaa kiirettä, odottelua ja päästöjä.

Tahtotila kehittämiseen on sekä yrityksillä että viranomaisilla. Kaikki toivovat joustavampaa tietojenvaihtoa, parempaa läpinäkyvyyttä ja parempaa ennakoitavuutta.

Puheenvuorojen jälkeen työpajoissa pohdittiin, miten päästäisiin satamakäyntien tiedonjaossa win-win-tilanteeseen. Mitkä ovat kehittämisen esteet ja miten niiden yli päästään. Osallistujat saivat ilmoittautua itse tai ilmiantaa henkilöitä mukaan jatkotyöhön.

Tiedonjaon työstämistä jatkaa työryhmä, jota Traficom vetää. Työryhmä tarkastelee kysymystä monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti Suomen näkökulmasta. Osallistua voi joko työryhmään tai tukiryhmään. Varsinainen työryhmä on pieni käytännön työtä tekevä ja tukiryhmä laajempi kokoonpano, jossa eri organisaatiot voivat seurata ja tukea työtä.

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu Katariinalle: katariina.kalatie@traficom.fi

Lisätiedot

Katariina Kalatie, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
katariina.kalatie@traficom.fi
+358 50 483 6372

Janne Saarikoski, Merikotka
janne.saarikoski@merikotka.fi
+358 50 310 3238

Tiedonjaolla sujuvuutta satamakäynteihin -tilaisuus 14.3.2019 Helsingissä

Merikotka järjestää Tiedonjaolla sujuvuutta satamakäynteihin –iltapäivän 14.3.2019 Helsingissä yhteistyössä Laivameklariliiton, Satamaliiton ja Satamaoperaattorien kanssa. Tilaisuus on osa Merikotkan Lähtöaika-projektia.

Yhteistyötilaisuus on tarkoitettu laivanselvittäjille sekä kaikille varustamoiden, satamayhtiöiden ja satamaoperaattorien edustajille, jotka ovat tekemisissä satamakäyntien operatiivisten tehtävien, tietohallinnon tai digitaalisten palvelujen kehittämisen kanssa. Tilaisuus on maksuton.

Tapahtumapaikka ja –aika:
GLO Hotel Kluuvi, Kluuvikatu 4, Helsinki
torstai 14.3.2019 klo 13:00-16:00

TAPAHTUMA TÄYNNÄ!

Peruutuspaikkoja voi kysyä:
Janne Saarikoski
Projektitutkija
+358 50 310 3238

Toteutusaika

1.8.2018 - 30.4.2019